RSS

Tělo bezvládné

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- předmět z neživé hmoty, na který působí duch během fyzických manifestací
- pojmenování používané badateli medijních jevů

Teozofie

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- slovo teozofie pochází z řeckých výrazů teos = bůh a sofia = moudrost
- teozofie je mystickou filozofií, jejíž některé kořeny můžeme nalézt již v antických mystériích
- předmětem jejího zkoumání je vztah mezi lidstvem a vesmírem, vesmír znamená v teozofickém pojetí boha
- od svého počátku měla teozofická společnost tři cíle:
1) vytvořit univerzální bratrstvo bez ohledu na rasu, náboženství či společenskou třídu
2) studovat starověká náboženství, filozofii a vědu
3) zkoumáním přírodních zákonů odhalovat a rozvíjet božské a psychické síly dřímající v člověku
- teozofickou společnost založila roku 1875 v New Yorku H. P. Blavatská, H. S. Olcott a W.Q. Judge
- cílem teozofie bylo podporovat srovnávací studium filozofie, náboženství a nejrůznějších věd a probádat dosud nevysvětlené přírodní zákony i duchovní síly v člověku
- hlavní sídlo společnosti se v roce 1883 přestěhovalo do indického Adyaru u Madrásu
- teozofie se formovala ve stejné době, kdy si cestu na výsluní vědy razila Darwinova teorie o původu druhů. Jistým způsobem tuto teorii reflektuje i teozofie, která tvrdí, že se lidské pokolení neustále vyvíjí a že člověk od reinkarnace k reinkarnaci postupuje ke stále vyšším stádiím. Konečným stádiem je stupeň Mistra
- teozofií byla ovlivněna mnohá další hnutí, z nichž nejvýznamnější je dosud působící Antropozofická společnost dr. Steinera

Teleplazma

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého tele – daleko + plasma – výtvor
- viz: ektoplazma

Telepatie

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého tele – daleko + patein – vycítit
- medijní jev, při kterém dochází k dorozumívání na zásadě přenášení myšlenek mezi dvěma nebo více bytostmi
- dochází k němu v okamžiku, kdy daná osoba zná něco obecně existujícího, ale nemůže o tom vědět díky svým materiálním smyslům anebo vyvozovat závěry z jiných dostupných informací – proto používá vědomosti jiné osoby nebo osob
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Telekineze

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého tele – daleko + kinesis – pohyb
- medijní jev, který spočívá v tom, že se předměty pohybují, překonávají vzdálenosti, bez viditelné klasické příčiny
- projev jedné z funkcí duchovního těla