RSS

Transfigurace

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z latinského transfiguratio – přeměna
- medijní jev, který spočívá ve změně rysů tváře a některých částí těla média během experimentů, je projevem jedné z funkcí duchovního těla média nebo je reakcí na působení manifestujícího se ducha
- někdy ho doprovázejí změny barvy hlasu média a optické jevy

Trans

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z latinského trans – za
- stav organismu média připomínající lehký spánek, charakteristický sníženým vědomím, menším kontaktem s hmotným světem a menší citlivostí na materiální impulsy
- lze ho dosáhnout pomocí hypnózy, jako fyzikální jev vyvolaný duchy v průběhu spiritistické seance nebo mimo ni
- v lehkém transu médium kontroluje okolí a může provádět činnosti podle své vůle
- v hlubokém transu nejčastěji médium nepanuje nad svým hmotným tělem a je odkázáno výlučně na experimentátory a svého opatrovníka, který je v kontaktu s jinými duchy
- viz médium, opatrovník média

Tělo fluidální

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z latinského fluidus – tekutý
- viz tělo duchovní

Tělo éterické

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z latinského aether – nebeský prostor, vzduch
- viz tělo duchovní

Tělo duchovní

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- tělo ducha, které tvoří univerzální fluid, obklopující zdroj inteligence
- obal duše, který u bytostí vtělených slouží jako pojítko s hmotným tělem, u volných duchů přestavuje jejich tělo, jež má materiální vlastnosti na zemi v neznámé míře
- je zdrojem tvůrčí energie, která umožňuje úzký kontakt s okolím a také umožňuje v tomto okolí provádět změny
- jeho záření (stejně jako počet a kvalita funkcí) je o to větší, oč lépe je duch vyvinutý
- nemůže fungovat bez duše
- může být vysláno mimo hmotné tělo, se kterým je spojeno fluidovým vazadlem
- představuje fyzikální faktor všech medijních jevů
- jinak: astrosom, tělo astrální, tělo éterické, tělo fluidální, perisprit, dvojník