RSS

Typtologie

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého tipto – klepu + logos – slovo, řeč
- komunikace duchů pomocí klepání
- jedna z nejprimitivnějších forem předávání zpráv
- v případě, kdy se jedná o formu umožňující zaznamenání výrazů a vět, hovoříme o typtologii alfabetické
- podle druhu klepání se rozlišují typtologie: pohybu (klepající předmět se zvedá a padá např. noha stolu) a intimní nebo pasivní (zvuk vychází z nitra nehybného předmětu)

Třetí oko

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- nachází se na čele člověka uprostřed mezi obočím a je pokládáno za hlavní sídlo nadpřirozených sil
- proto také říkáme o lidech, kteří jsou nadáni paranormálními schopnostmi, že mají otevřené třetí oko

Transvideo

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z latinského trans – za + video – vidím
- komuniké z nehmotné sféry v grafické formě, objevující se na monitorech počítačů nebo televizních obrazovkách v rámci transkomunikace instrumentální

Transtext

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z latinského trans – za + textus – text
- komuniké z nehmotné sféry v psané formě, objevující se na monitorech počítačů nebo televizních obrazovkách v rámci transkomunikace instrumentální

Transkomunikace

Duben 24th, 2009 • od TKomentáře nejsou povoleny

- z latinského trans – za + communicatio – spojení, rozhovor
- populární popis navazování kontaktu s bytostmi z nehmotné sféry – dnes používané jako:
* transkomunikace instrumentální (T.C.I.) – kontakt s využitím moderní elektronické aparatury a jiných materiálních předmětů
* transkomunikace medijní (T.C.M.) – kontakt prostřednictvím (za spoluúčasti) člověka s medijními schopnostmi