RSS

Hildegarda von Bingen

Duben 19th, 2009 • BKomentáře nejsou povoleny

Hildegarda von Bingen- narozena 1098, zemřela 1179
- německá benediktýnka, zakladatelka klášteru v Rupertsbergu, která již od svých tří let mívala symbolické vize
- když jí bylo osm let, poslali jí do kláštera v Disibodenbergu, kde se svědkem její vize stala kromě jiných převorka Jutta von Spanheim.
- Hildegarda se proslavila jako médium mluvící, léčící a jasnovidné
- manifestace pojmenovala jako vnitřní světlo
- mnoho jejích prací je prosyceno hlubokými vědomostmi, jejichž závěrem je pevné přesvědčení, že právě láska stvořila svět a láska ho uzdraví. Hildegarda se domnívala, že nemoci jsou důsledkem nedostatku rovnováhy v duši a těle člověka, proto je člověk odpovědný nejen za vlastní štěstí, ale i za osud jiných lidí a stvoření.

Aristoteles ze Stageiry

Duben 19th, 2009 • AKomentáře nejsou povoleny

Aristoteles- narozen 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii a zemřel 322 př. n. l. v Chalkidě
- filosof
- podobně jako Platón, popisuje duši jako základní esenci jsoucna, avšak popírá, že by duše měla samostatnou existenci, která pouze spočívá v těle
- duše coby činnost těla nemůže být nesmrtelná. Přesněji, duše je prvním hybatelem živého těla
- Aristotelovy názory o duši nalezneme především v Etice Nikomachově

Cornelius Agrippa z Nettelsheimu

Duben 19th, 2009 • AKomentáře nejsou povoleny

Cornelius Agrippa - narozen roku 1486 – zemřel roku 1535
- vtipný filozof, právník, lékař, teolog a diplomat
- prováděl experimenty s nehmotnou sférou
- Arkánum (tajemství) vědění prohluboval od nejmladších let v Kolonii, ve studiích pokračoval v Paříži, kde společně se dvěma Francouzi založil dokonce vědeckou společnost, která značně ovlivňovala vědce na území Německa, Itálie a Anglie
- povzbuzován opatem Thristemiusem ze Spenheimu zpracoval obšírné dílo nazvané Occulta Philosophia (Tajemné vědění), ve kterém dokazoval, že duch přebývající v člověku je původcem všech zázraků
- příslušně k atmosféře své doby provedl teoretickou syntézu materiálních jevů s po staletí formovaným filozofickým podkladem. Pronásledovaný církví za svědectví o osobních kontaktech s duchy, zemřel na útěku do Francie v Grenoblu