RSS

Max Dessoir

Duben 19th, 2009 • DKomentáře nejsou povoleny

Max Dessoir- německý psycholog, filozof a kunsthistorik, žijící v letech 1867 a 1947
- byl členem teozofické společnosti, je autorem termínu parapsychologie

Ian Currie

Duben 19th, 2009 • CKomentáře nejsou povoleny

- kanadský antropolog a sociolog
- je autorem řady publikací na téma mimotělních prožitků a s nimi příbuzných prožitků z prahu smrti

William Crookes

Duben 19th, 2009 • CKomentáře nejsou povoleny

William Crookes- narodil se roku 1829 a byl jedním z nejvýznamnějších fyziků Anglie
- bylo mu teprve 19 let, když se stal na Královské koleji pro chemii asistentem profesora Hoffmanna. O rok později byl suplujícím profesorem, ve 22 letech řídil Oxfordskou meteorologickou observatoř a působil jako profesor chemie v Chesteru.
- lidstvo vděčí Crookesovi za objevení thalia, radiometru a především za Crookesovu teorii
- velmi záhy se stal členem Královské společnosti v Londýně
- své pozoruhodné výzkumy prováděl v oblasti astronomie a spektroskopii a stal se i členem korespondentem Pařížské akademie věd. Zároveň se však zajímal o bádání, které tehdy bylo módní záležitostí a to o výzkum mediumity, čili schopnosti být médiem. Zdaleka se těmto úkazům nevysmíval, naopak je sledoval vážně a s vědeckou precizností.
- zahájil vědecké údobí parapsychologie a ke svým pokusům a pozorováním přistupoval se stejnou vážností jako k fyzice
- pro parapsychologii byl velkým přínosem vzhledem k vědeckosti svých pozorování

Florence Cooková

Duben 19th, 2009 • CKomentáře nejsou povoleny

Florence Cooková- uvedené jméno je třeba ztotožnit se jménem Katie Kingová, nádherný přízrak se totiž zjevoval na seancích, při nich byla médium Florence Cooková
- na konci 19. století byly v módě pokusy, při nichž médium vyvolalo různé nehmotné přízraky, někdy avšak i hmatatelná stvoření zrozená z něčeho a opět mizející po skončení seance. Těmito prazvláštními projevy se zabývaly i velmi vážené osobnosti
- obdobného pokusu se Florence Cooková zúčastnila poprvé ve svých 16 letech a ihned rozpoznala svou životní šanci vyniknout a snad i zbohatnout.
- zúčastnila se i seancí, na nichž média – pánové Herne a Williams – dosahovali velmi pozoruhodných výsledků se zhmotněním
Přečíst zbytek příspěvku »

Edgar Cayce

Duben 19th, 2009 • CKomentáře nejsou povoleny

Edgar Cayce- americký jasnovidec, známý jako spící prorok, žil v letech 1877 až 1945
- dokázal se uvést do změněného stavu vědomí, transu, v němž byl údajně schopen diagnostikovat choroby a stanovovat postupy jejich léčení
- dokázal diagnostikovat i na dálku, stačilo mu znát jen jméno a adresu pacienta
- přestože nebyl lékařem, jeho zásluhy v tomto oboru byly tak značné, že mu byl univerzitou v Chicagu posmrtně (roku 1954) udělen titul doktor noris causa
- v transu vyslovil také mnohá proroctví, která se dodnes těší značné oblibě
- hovořil také o minulých životech svým pacientů nebo o vzniku vesmíru a života na Zemi
- Cayce měl už za svého života mnoho stoupenců, některými byl dokonce považován za největšího zasvěcence od dob Ježíšových časů