RSS

Základní informace

Květen 4th, 2009 • Základní informaceNo Comments »

V dnešní době fotografuje kdokoliv, cokoliv a kdekoliv. Od vzniku fotografie ale na vyvolaných snímcích občas není pouze to, co zrovna fotograf vidí a zachycuje, ale i cosi, co není lehké identifikovat (různé obrazce, objekty, obrysy atd.). Samozřejmě, že většina je podvrh, nebo pouze souhra přírodních jevů, či chyba techniky, existují však i fotografie, které se ani specialistům dodnes nepodařilo vysvětlit.
Ve většině případů se neobvyklé jevy zobrazí na fotografii až po jejich vyvolání, fotograf o nich ve chvíli zachycení vůbec neví.

Jak víme, vzniká fotografie tak, že čočkou fotografického přístroje pronikají elektromagnetické paprsky (světlo), dopadají na emulzi a vyvolávají v ní chemické změny. Viditelné světlo však představuje pouze malý výsek elektromagnetického spektra. Je tedy možné, že za určitých okolností působí na filmovou emulzi i paprsky existující v oblastech mimo světelné spektrum. Paprsky, které mohou být prostřednictvím takzvaných subtilních energií přímo ovlivňovány vědomím žijících nebo i zemřelých mentálních entit. Tímto způsobem by mohlo mít vědomí přímý vliv na to, co se na negativech objeví.

Přečíst zbytek příspěvku »

Foto – vysvětlitelné jevy

Květen 3rd, 2009 • Vysvětlitelné jevyNo Comments »

Zde naleznete fotografie, které vykazují evidentně cosi neobvyklého, bohužel toto je ve většině případů mylně přisuzováno projevům z “onoho světa”. Jejich vysvětlení je prosté, bez náznaku paranormálna.

Modří statičtí pavouci
Tito “pavouci” jsou elektrické zvláštnosti na filmu a vznikají příliš rychlým vinutím filmu (starší fotoaparáty). Toto se stane, když jsou dny s vysokou statickou elektřinou (např. studené, větrné dny). Když se na Vás lepí oblečení, dostáváte elektrické “šoky” z klik u dveří atd. To jsou příznivé podmínky k zachycení “pavouků” na fotografii. Žádná spiritistická energie.

Statičtí pavouci obr. 1Statičtí pavouci obr. 2Statičtí pavouci obr. 3

 
Přečíst zbytek příspěvku »

Friedrich Jürgenson

Duben 27th, 2009 • JKomentáře nejsou povoleny

Friedrich Jürgenson - narodil se 8.února roku 1903 v Oděse a zemřel v říjnu roku 1987
- studoval a následně také pracoval jako malíř a muzikant
- v roce 1957 si zakoupil magnetofon k nahrávání svého zpěvu, poté zjistil, že na páscích není jen jeho hlas, ale i jiné nevysvětlitelné zvuky a zprávy
- velký zlom, kdy začal opravdu věřit v posmrtný život, nastal, když se na pásce ozval hlas jeho matky
- po tomto důkazu opustil svou profesi malíře a plně se začal věnovat fenoménu elektronického hlasu
- zachycoval hlasy mluvící různými jazyky – švédsky, německy, rusky, italsky, anglicky atd.
- na jaře roku 1960 mu hlasy sdělily, aby začal používat rádio a toto médium používal až do své smrti
- zanechal po sobě stovky nahraného materiálu
- vydal: r. 1964 – Hlasy z vesmíru, r. 1968 – Rádio a mikrofon kontakty se smrtí

 

Zaklínání

Duben 24th, 2009 • od ZKomentáře nejsou povoleny

- magický úkon, sloužící k přivolání, poutání a odesílání, eventuelně zahánění evokovaných astrálních bytostí
- v širším smyslu tak můžeme označit každou slovní magickou formuli, užívanou pro komunikaci s těmito bytostmi

Xenologie

Duben 24th, 2009 • od XKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého ksenos – cizí + glossa – jazyk
- medijní jev, v jehož průběhu předává médium komuniké (ústní, písemné, na zásadě přímého psaní) v pro něj neznámém jazyce (jedním nebo mnoha)
- viz glosolálie