RSS

Thomas Alva Edison

Duben 19th, 2009 • EKomentáře nejsou povoleny

Thomas Alva Edison- narozen 11. února 1847 stát Ohio – zemřel 18. říjen 1931 New Jersey
- americký vynálezce
- patřil nepochybně mezi největší vynálezce a dobrodince lidstva
- na jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů
- mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka
- je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science
- během svého dlouhého života se tu a tam setkával s takzvanými metafyzickými jevy. Celý svůj život si byl navíc jist, že právě on sám je Prozřetelností směrován a ponoukán k činnosti, která by se dala nazvat objevitelstvím a vynálezectvím
- mezi jeho pokusy patřily i ty které uskutečnil spolu se svým obdivovatelem a podporovatelem, guvernérem státu New York Harry A. Moorem. V přítomnosti tohoto chladnokrevně uvažujícího politika a realisty se totiž Edison pokoušel zachytit hlasy ze záhrobí. A to právě prostřednictvím svého prozatím ještě nedokonalého gramofonového válečku, který sice podle plánu nahrával pouhé ticho ve zvukově izolované místnosti, ale při následném přehrávání bylo ono ticho přerušováno matně znějícími lidskými hlasy hovořícími různými jazyky, přičemž původ těchto hlasů se nepodařilo nikdy rozluštit

Jean Jasques Delpasse a William Jongh van Asyneck

Duben 19th, 2009 • DKomentáře nejsou povoleny

- Delpasse – fyzik a počítačový odborník, Asyneck – neurolog
- pracovali na počátku sedmdesátých let v rámci speciálního výzkumného projektu USA ve kterém se pokusili dokázat existenci dosud neznámé bioenergie. Přitom zcela nečekaně učinili významný vědecký objev
- viz. pojmy parapsychologie – Delpassův experiment

Jean Deleuze

Duben 19th, 2009 • DKomentáře nejsou povoleny

- francouz narozen 1753 – zemřel 1835
- stoupenec Mesmera
- studoval mediální jevy a přímo je spojoval s životem po smrti. Důkazy o jeho existenci hledal zvláště ve faktu vzniku materiálních zjevení
- Mesmeristé vytvořili cosi na způsob organizovaného společenského hnutí, jehož sklonek připadl na počátky spiritismu

John Dee

Duben 19th, 2009 • DKomentáře nejsou povoleny

John Dee- narozen 1527 v Londýně v rodině bohatého obchodníka – zemřel 1607
- alžbětinský filozof, kartograf, astronom, matematik a alchymista
- tento Walesan se již ve věku devatenácti let stal členem prestižní Trinity College v Cambridge a od roku 1550 také přednášel v Paříži. Studoval matematiku a astronomii
- jeho zájem o duchy se odstartuje od setkání s Gerolamem Cardanem, i když z počátku Dee hledal v záhrobí pomoc při studiu spojené hlavně s finančními záležitostmi. K uvědomělosti vážnějšího přístupu k manifestacím duchů mu pomohly vlastní mediální schopnosti
- jeho přednášky a vědecké práce se staly velmi populární zvláště v Německu a Čechách a inspirovaly tehdejší esoterická centra
- v cestování, při alchymistické činnosti a rovněž v bádání spojeném s mediálními jevy mu pomáhal Edward Talbot (1555-1608), známý spíše jako Edward Kelley – byl to v Oxfordu vystudovaný notář, který, když umíral, konstatoval, že tajemství všehomíra zůstávají na dosah jeho ruky a i když nebyl hoden toho, aby je poznal během života, po smrti mu budou vyjevena.
- působil jako astronom a matematik na dvoře anglické královny Alžběty, která jej v roce 1583 pověřila tajným diplomatickým posláním na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, kam přichází spolu s Edwardem Kelleym. Po ztrátě přízně v Praze přišel v roce 1586 do služeb Viléma z Rožmberka. Pobýval zejména na třeboňském zámku. V roce 1589 odešel ze služeb Viléma a vrátil se zpět do Anglie

Sir Arthur Conan Doyle

Duben 19th, 2009 • DKomentáře nejsou povoleny

Sir Arthur Conan Doyle- anglický (skotský) spisovatel, lékař a okultista, žijící v letech 1859 až 1930
- působil také jako misionář a kazatel
- světovou proslulost získal jako autor detektivních románů o Sherlocku Holmesovi
- Doyle se zajímal o nejrůznější psychotronické jevy. Byl členem Společnosti pro psychotronický výzkum a prezidentem Londýnské spiritistické aliance. Pořádal četné přednášky o spirituálních jevech. Jeho pověst však poškodil případ tzv. víl z Cottingley, kdy roku 1917 pořídily dvě mladé dívky, desetiletá Frances Griffithová a šestnáctiletá Elsie Wrightová několik snímků, na kterých byly zachyceny drobné bytosti s motýlími křídly, víly či skřítkové
- Doyle byl přesvědčen o pravosti fotografií, čímž v očích veřejnosti ztratil důvěryhodnost. Snímky byly obecně pokládány za falza. Autorky fotografií však podvod přiznaly až mnoho let po Doylově smrti
- Doyle se během svého života dostal do sporu také s proslulým iluzionistou Harry Houdinim. Jejich pře se týkala spiritismu, Houdini, Doylem označován jako jedno z nejschopnějších médií vůbec, vystupoval proti podvodníkům v tomto oboru tak urputně, až byl nakonec sám přistižen, jak falšuje důkazy proti jiné věhlasné spiritistce Margery Crandonové
- traduje se, že při jedné ze seancí, konané u Sira Doyla roku 1926, dostali účastníci ze světa duchů vzkaz, že je Houdini odsouzen. Harry Houdini skutečně krátce na to zemřel