RSS

Luiz Antonio Gasparetto

Duben 19th, 2009 • GKomentáře nejsou povoleny

- brazilský psycholog, narozený roku 1949 – proslavil se svou schopností zhotovovat v transu díla v duchu starých mistrů (Rembranta nebo da Vinciho), ale i novodobých umělců (např. Picassa nebo Modiglianiho), a to v krátkém časovém úseku pěti až třiceti minut. Svou schopnost mnohokrát demonstroval veřejně. Maluje rukama, nohama, dokonce dovede zároveň malovat každou rukou jeden obraz a třetí ještě nohou – Gasparetto tvrdí, že jeho prostřednictvím tvoří sami umělci, kteří do něj během transu vstupují v podobě jakéhosi fluida – své schopnosti považuje za jasný důkaz toho, že vědomý život v určité formě přetrvává i po smrti člověka

Eillen Garretová

Duben 19th, 2009 • GKomentáře nejsou povoleny

Eillen Garretová- žijící v letech 1893 až 1970
- anglická spiritistka a vizionářka irského původu
- od dětství se u ní projevovaly parapsychologické schopnosti. Předpověděla např. smrt vlastního syna a během jedné z vizí viděla smrt svého manžela, který narukoval do první světové války. Dva dny po tomto vidění se dozvěděla, že je její muž pohřešován
- během účasti na spiritistických seancích usínala a po probuzení tvrdila, že skrze ni hovořili mrtví
- v roce 1951 spolupracovala při zakládání Parapsychologické nadace, institutu pro výzkum psychotronických sil
- ke svým schopnostem byla celý život skeptická. Nebyla nijak ovlivněna okultisty a pro své schopnosti se pokoušela najít racionální, vědecké vysvětlení

Gustave Geley

Duben 19th, 2009 • GKomentáře nejsou povoleny

Gustave Geley- narodil roku 1865, zemřel v roce 1924
- studoval na lyonské lékařské fakultě. Až do roku 1918 vykonával lékařskou praxi v Annecy. – už tehdy pracoval na jedné parapsychologické studii
- roku 1897 publikoval Pokus o obecný pohled na spiritismus a o jeho syntetický výklad
- v letech 1916-1918 pravidelně prováděl pracovní experimenty s médiem Evou C. Na naléhání profesora Richeta vedl Mezinárodní ústav pro metapsychiku, který byl právě založen M. Jeanem Meyerem a začal sloužit veřejnosti 23.dubna 1919.
- Dr. Geley se nespokojil s teorií, organizoval seriózní experimenty s tehdejšími nejproslulejšími médii
Přečíst zbytek příspěvku »

Camille Flammarion

Duben 19th, 2009 • FKomentáře nejsou povoleny

Camille Flammarion- žil v letech 1842-1925
- francouzský astronom, geofyzik a spisovatel, hojně se však věnoval také parapsychologii. Mnoho úsilí a péče vynaložil na zkoumání dokumentů a osob
- patřil k velmi schopným experimentátorům, uměl nejen pozorovat, ale u každého případu dokázal navodit pozoruhodné pokusy. S médiem Eusapií Palladiniovou, dokonce vyfotografoval stůl během levitace, kdy se těleso vznášelo ve vzduchu zdánlivě bez opory.
- snažil se rovněž populární formou přiblížit astronomii široké veřejnosti. V roce 1882 založil Framourskou astronomickou společnost, která je dosud velmi aktivní
- napsal mnoho filosofických a vědeckých článků a především asi dvanáct praktických astronomických příruček, mezi nimi i slavnou Populární astronomii
Přečíst zbytek příspěvku »

Thomas Alva Edison

Duben 19th, 2009 • EKomentáře nejsou povoleny

Thomas Alva Edison- narozen 11. února 1847 stát Ohio – zemřel 18. říjen 1931 New Jersey
- americký vynálezce
- patřil nepochybně mezi největší vynálezce a dobrodince lidstva
- na jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů
- mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka
- je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science
- během svého dlouhého života se tu a tam setkával s takzvanými metafyzickými jevy. Celý svůj život si byl navíc jist, že právě on sám je Prozřetelností směrován a ponoukán k činnosti, která by se dala nazvat objevitelstvím a vynálezectvím
- mezi jeho pokusy patřily i ty které uskutečnil spolu se svým obdivovatelem a podporovatelem, guvernérem státu New York Harry A. Moorem. V přítomnosti tohoto chladnokrevně uvažujícího politika a realisty se totiž Edison pokoušel zachytit hlasy ze záhrobí. A to právě prostřednictvím svého prozatím ještě nedokonalého gramofonového válečku, který sice podle plánu nahrával pouhé ticho ve zvukově izolované místnosti, ale při následném přehrávání bylo ono ticho přerušováno matně znějícími lidskými hlasy hovořícími různými jazyky, přičemž původ těchto hlasů se nepodařilo nikdy rozluštit