RSS

Allan Kardec

Duben 19th, 2009 • KKomentáře nejsou povoleny

Allan Kardec- narodil se v Lyonu 30.října 1804 a zemřel v roce 1869
- ve skutečnosti se jmenoval León-Hyppolyte Rival
- francouzský pedagog, spisovatel a spiritista
- velmi záhy se projevil jako zázračné dítě s mimořádnou pamětí. Stal se učitelem a do podvědomí lidí se zapsal pedagogickými pracemi, kdy rozvíjel Pestalozziho metody
- ve 24 letech začal přednášet o mnemotechnických metodách při výuce dějepisu a matematiky
- roku 1850 se začal zajímat o spiritismus, tehdy ještě nazývaný jinak. Z Ameriky se šířila móda spiritistických stolků, tomu však příliš nedůvěřoval. Pročítal mnoho zápisů ze seancí a hodnotil je z pozice vědce, nicméně se zúčastnil pokusů, kdy se s odhmotněnými komunikovalo nikoli prostřednictvím otáčení stolku, nýbrž tak, že se na danou otázku ozvalo klepání. Nesedával přímo u stolku, jen vše důkladně zapisoval. Na radu jednoho ducha si dokonce změnil jméno a nechával si říkat Allan Kardec, aby oddělil tuto činnost od své učitelské profese
Přečíst zbytek příspěvku »

Carl Gustav Jung

Duben 19th, 2009 • JKomentáře nejsou povoleny

Carl Gustav Jung- žijící v letech 1875 až 1961
- švýcarský lékař a psychiatr, představitel analytické psychologie
- od dětství měl Jung různé vize a bizarní sny náboženského a mytologického charakteru. Právě ty u něj vzbudily zájem o studium mýtů a náboženství. Jednou z klíčových vizí byl např. sen o sestupu pod zemí, kde v kamenné místnosti stál vysoký sloup, lingam pokrytý lidskou kůží. Postupem času došel k závěru, že se jednalo o sestup do nižších pater lidské psýché, objevení se kolektivního nevědomí
- další důležitou věcí, která jej formovala, byl vztah s otcem a matkou, jejichž manželství pokládal za nešťastné. Jeho otec, protestantský pastor, za celý život nenašel cestu, jak si se synem, ostatními dětmi a ženou otevřeně promluvit o tom, co ho tíží. Měl sen, kdy jeho otec přišel ze záhrobí a ptal se ho na otázky z oblasti manželských vztahů, bylo to těsně po smrti jeho ženy. Jung soudí, že mrtví ve svém světě nemohou dojít k dalším poznatkům a závěrům než došli zde, a tak někdy potřebují kontakt se živými, kteří, když zemřou, obohatí říši mrtvých o nové myšlenky, které byly jejich majetkem zaživa
Přečíst zbytek příspěvku »

Houdini Harry

Duben 19th, 2009 • HKomentáře nejsou povoleny

Houdini Harry- vlastním jménem Erich Weiss
- proslulý eskamotér a kouzelník, žijící v letech 1874 až 1926
- dalo by se říct, že byl ve své době tím, kým je dnes David Copperfield
- tvrdil, že při svých vystoupeních poslouchá svůj vnitřní hlas, který mu radí, co může nebo nemůže udělat
- ovládal mj. levitaci
- jeho triky se dodnes nepodařilo nikomu zopakovat
- po roce 1913, kdy Houdinimu zemřela matka, vstoupil do kontaktu s mnoha médii ve snaze s matkou komunikovat, ale nikdy nebyl spokojený s výsledkem. Své snahy pak zaměřil na demaskování médií, o nichž byl přesvědčen, že jsou podvodníci. Ve svém úsilí dokonce i sám podváděl a vytvářel falešné důkazy
- nikdy nepřiznal, že by měl nějaký parapsychologické schopnosti, přestože většina lidí v jeho okolí tvrdila opak a sám je předváděl, dokonce i před americkým prezidentem Teodorem Roosveltem, naopak je vehementně popíral. Důvod jeho počínání v tomto směru je dodnes nejasný

Daniel Dunglas Home

Duben 19th, 2009 • HKomentáře nejsou povoleny

Daniel Dunglas Home- narodil se 20.března 1833 poblíž Edinburgu ve Skotsku
- pocházel z rodiny, kde se projevovaly parapsychologické sklony, hlavně jasnovidectví. Když mu bylo asi devět let, odjel se svými adoptivními rodiči do Ameriky. Mediální projevy se u něj vyskytovaly tak často, že ho tety a strýc požádali, aby opustil dům. Zkoumali ho vědci z Harvardu, avšak Homův zdravotní stav se zhoršoval, a proto se vrátil do Evropy
- v Itálii ho považovali za čaroděje a pokusili se ho lynčovat
- hodně cestoval a předváděl dle libosti pokusy těm, kteří projevili zájem. Přijal ho i car Mikuláš I. a Napoleon III. Časté pokusy podlomily Homovo zdraví
- zemřel v Paříži 21.června 1886 ve věku 53let na souchotiny
- nejpozoruhodnější na jeho pokusech byla levitace, tedy jev, při němž se tělesa jakoby bez opory vznášela ve vzduchu. Četní svědkové ji popsali jako skutečnou, zcela pravdivou a vyloučili jakýkoli podvod

Dr. Grey-Walter

Duben 19th, 2009 • GKomentáře nejsou povoleny

Dr. Grey-Walter- anglický neurolog, který se zabýval Delpassovým experimentem a zabýval se výzkumem biofeedbacku
- na klinice pro pacienty s vysokým krevním tlakem trénoval pokusné osoby na to, aby zmáčknutím tlačítka zapnuly speciální televizor pokaždé, když si přály vidět určitý obraz
- měření mozkových aktivit pomocí encefalografu ukázalo, že jejich mozek vysílá elektrický impuls vždy těsně předtím, než stisknou tlačítko
- podařilo se mu tento původně jen slabý impuls natolik zesílit, že se televizor – přímo napojený na elektrody upevněné na hlavách pokusných osob – zapínal jejich pouhým přáním
- o pokusu a jeho uspořádání věděla nakonec celá řada pacientů
- v dalším průběhu experimentů se ukázalo, že vědomí a paměť skutečně dokáží i po mozkové smrti (kdy mozek vykazuje nulovou aktivitu) spouštět Grey-Walterovu aparaturu
- oba vědci tak předložili přesvědčivý důkaz, že vědomí může být aktivní i po klinické smrti svého nositele. Signál přišel z oblasti za hranicemi našeho čtyřrozměrného universa