RSS

Matthew Manning

Duben 19th, 2009 • MKomentáře nejsou povoleny

Matthew Manning- anglický okultista narozený roku 1955
- tři týdny před Manningovým narozením utrpěla jeho matka silný zásah elektrickým proudem
- v jedenácti letech se u něj začaly projevovat neobyčejné schopnosti, byl středem aktivit tzv. poltergeista, díky čemuž byl dokonce vyloučen z internátní školy, neboť v jeho okolí neustále létaly nějaké předměty a pohyboval se nábytek
- v šestnácti letech tyto jevy ustaly, ale objevila se schopnost automatického psaní v jazycích, které neovládal, např. slavných mistrů jako byli Albrecht Durrer, Francesco Goya nebo Pablo Picasso
- když roku 1974 uviděl v televizi Uriho Gellera, ohýbajícího lžičky, zkusil to také a měl okamžitě úspěch
- v sedmdesátých letech byl společně s Gellerem podroben mnoha zkoumáním, při nichž se mj. zjistilo, že v jeho přítomnosti vykazují elektronické přístroje nevysvětlitelné chyby
- Manning při jednom z pokusů, prováděných americkými vědci, dokázal např. zabít rakovinné buňky ve skleněné baňce soustředěním a přikládáním rukou
- dokázal také uklidnit nebo naopak rozrušit křečky, nacházející se v jiné místnosti pouze tím, že na ně myslel
- později se Manning začal plně věnovat léčitelské praxi, v níž dosahuje pozoruhodných výsledků

Ludwig Lavater

Duben 19th, 2009 • LKomentáře nejsou povoleny

Ludwig Lavater- narozen 1527 a zemřel 1586
- autor spisu vydaného v Ženevě roku 1570 De Spectris (O duších) – v tomto pojednání bylo podrobně popsáno mnoho druhů mediálních jevů a doplněno glosářem charakteristik obyvatel záhrobí. Autor zde vystupuje v pozici skeptika, což mu přineslo velkou přízeň vědeckého světa a mělo za následek, že ještě dnes je De Spectris jedním z nejčastěji uváděných děl na toto téma. Zajímavostí je fakt, že anglickou verzi této knihy (objevila se o dva roky později v Londýně), využíval William Shakespeare (1564-1616) i četní angličtí spisovatelé

Pim van Lommel

Duben 19th, 2009 • LKomentáře nejsou povoleny

Pim van Lommel- vědec s klasickým lékařským vzděláním
- došel k překvapivému závěru: “Nyní víme, že obvyklá vysvětlení prožitků z prahu smrti nejsou správná. Tyto prožitky nejsou vyvolány odumíráním mozkových buněk, nebo nedostatečným prokrvením mozku”
- Lommelovy výsledky prokazují, že člověk má vědomí a sebeuvědomění, tehdy, když už jeho mozek nepracuje
- všechny prožitky získané na prahu smrti se musely odehrávat ve stavu hlubokého bezvědomí. To je překvapivý poznatek, neboť u pacienta v hlubokém kómatu jsou struktury mozku silně poškozeny, a to i ty, které souvisejí s pamětí a subjektivní zkušeností – z toho odvozuje existenci lidské duše
Přečíst zbytek příspěvku »

Eliphas (též Elifas) Lévi

Duben 19th, 2009 • LKomentáře nejsou povoleny

Eliphas Lévi- vlastním jménem Alphonse-Louis Constant
- francouzský mág a hermetik žijící v letech 1810 až 1875
- od mládí byl nadaným studentem a zbožným katolíkem s mystickými sklony
- vstoupil do kněžského semináře v Saint-Sulpice, kde se připravoval na dráhu kněze. V roce 1835 byl jmenován děkanem, ale navzdory tradovanému tvrzení nikdy nebyl vysvěcen na kněze. Svěcení odmítl a seminář opustil
- roku 1841 napsal kontroverzní knihu Bible svobody (La Bible de la Liberté), za což byl obviněn jako hlasatel bezbožnosti a podvraceč morálky a soud jej poslal na osm měsíců do vězení. Po propuštění se stal asistentem kněze v diecézi Evreux, ale když vešlo ve známost, že je autorem Bible svobody, musel z místa odejít. Pokračoval dále v psaní knih a za svá pojednání v socialistickém duchu byl znovu odsouzen, tentokrát na šest měsíců ve vězení. Přesto po propuštění dále pokračoval ve psaní polemik a v revolučním roce 1848 znovu vydal Bibli svobody
Přečíst zbytek příspěvku »

Břetislav Kafka

Duben 19th, 2009 • KKomentáře nejsou povoleny

Břetislav Kafka- narozen 14. května 1891, zemřel 27. srpna 1967
- původním povoláním řezbař a sochař, byl hypnolog, léčitel a světově proslulý badatel v oblasti parapsychologie
- je uznáván jako jeden ze spoluzakladatelů parapsychologie (dříve zvané psychotronika)
- svými experimenty dokázal, že duševní vlastnosti a schopnosti člověka jsou mnohem vyšší, než si do té doby kdokoli dokázal představit
- napsal: Nové základy experimentální psychologie, Kultura rozumu a vůle – člověk zítřka, Parapsychologie