RSS

MUDr. Raymond A. Moody

Duben 19th, 2009 • MKomentáře nejsou povoleny

MUDr. Raymond A. Moody- americký psycholog a psychiatr, narozený roku 1944
- Moody se ve své praxi zabýval studiem zážitků více než 150 lidí, kteří prožili tzv. klinickou smrt
- zjistil, že jejich zážitky jsou pozoruhodně podobné a svá pozorování shrnul do knihy s názvem Život po životě (Life alter Life, 1975)
- podle jeho závěrů mají zážitky umírajících následujících devět shodných rysů:
1) slyší bzučivý zvuk
2) cítí klid, pokoj a nic je nebolí
3) mají mimotělní zážitky, tzn. vidí své vlastní tělo jakoby očima další osoby, ale jsou si vědomi své identity
4) cítí, jakoby procházeli nějakým tunelem
5) cítí, že stoupají vzhůru
6) vidí jiné lidi, obyčejně jde o jejich zesnulé blízké
7) potkávají duchovní osobu, ztotožňovanou s bohem
8) vidí zážitky ze svého života (jakoby promítané)
9) představa návratu do života v nich vzbuzuje nechuť
- Moodyho kniha se okamžitě po svém vydání stala bestsellerem a dodnes se těší obrovské popularitě na celém světě. Je považována za důkaz toho, že smrtí život nekončí a reinkarnace skutečně existuje. Řada vědců však tvrdí, že zážitky umírajících jsou čistě fyziologické a jedná se o určitou formu halucinací, vzniklých díky nedostatečnému zásobování těla kyslíkem
- kromě Života po životě napsal dr. Moody společně s Paulem Perrym knihy Život před životem (věnující se problematice tzv. regresní terapie). Na základě jeho poznatků vznikla také kniha dr. J.L. Whittona a J. Fishera Život mezi životy, zabývající se existencí a projevy duše mezi dvěma vtěleními

Matthew Manning

Duben 19th, 2009 • MKomentáře nejsou povoleny

Matthew Manning- anglický okultista narozený roku 1955
- tři týdny před Manningovým narozením utrpěla jeho matka silný zásah elektrickým proudem
- v jedenácti letech se u něj začaly projevovat neobyčejné schopnosti, byl středem aktivit tzv. poltergeista, díky čemuž byl dokonce vyloučen z internátní školy, neboť v jeho okolí neustále létaly nějaké předměty a pohyboval se nábytek
- v šestnácti letech tyto jevy ustaly, ale objevila se schopnost automatického psaní v jazycích, které neovládal, např. slavných mistrů jako byli Albrecht Durrer, Francesco Goya nebo Pablo Picasso
- když roku 1974 uviděl v televizi Uriho Gellera, ohýbajícího lžičky, zkusil to také a měl okamžitě úspěch
- v sedmdesátých letech byl společně s Gellerem podroben mnoha zkoumáním, při nichž se mj. zjistilo, že v jeho přítomnosti vykazují elektronické přístroje nevysvětlitelné chyby
- Manning při jednom z pokusů, prováděných americkými vědci, dokázal např. zabít rakovinné buňky ve skleněné baňce soustředěním a přikládáním rukou
- dokázal také uklidnit nebo naopak rozrušit křečky, nacházející se v jiné místnosti pouze tím, že na ně myslel
- později se Manning začal plně věnovat léčitelské praxi, v níž dosahuje pozoruhodných výsledků

Ludwig Lavater

Duben 19th, 2009 • LKomentáře nejsou povoleny

Ludwig Lavater- narozen 1527 a zemřel 1586
- autor spisu vydaného v Ženevě roku 1570 De Spectris (O duších) – v tomto pojednání bylo podrobně popsáno mnoho druhů mediálních jevů a doplněno glosářem charakteristik obyvatel záhrobí. Autor zde vystupuje v pozici skeptika, což mu přineslo velkou přízeň vědeckého světa a mělo za následek, že ještě dnes je De Spectris jedním z nejčastěji uváděných děl na toto téma. Zajímavostí je fakt, že anglickou verzi této knihy (objevila se o dva roky později v Londýně), využíval William Shakespeare (1564-1616) i četní angličtí spisovatelé

Pim van Lommel

Duben 19th, 2009 • LKomentáře nejsou povoleny

Pim van Lommel- vědec s klasickým lékařským vzděláním
- došel k překvapivému závěru: “Nyní víme, že obvyklá vysvětlení prožitků z prahu smrti nejsou správná. Tyto prožitky nejsou vyvolány odumíráním mozkových buněk, nebo nedostatečným prokrvením mozku”
- Lommelovy výsledky prokazují, že člověk má vědomí a sebeuvědomění, tehdy, když už jeho mozek nepracuje
- všechny prožitky získané na prahu smrti se musely odehrávat ve stavu hlubokého bezvědomí. To je překvapivý poznatek, neboť u pacienta v hlubokém kómatu jsou struktury mozku silně poškozeny, a to i ty, které souvisejí s pamětí a subjektivní zkušeností – z toho odvozuje existenci lidské duše
Přečíst zbytek příspěvku »

Eliphas (též Elifas) Lévi

Duben 19th, 2009 • LKomentáře nejsou povoleny

Eliphas Lévi- vlastním jménem Alphonse-Louis Constant
- francouzský mág a hermetik žijící v letech 1810 až 1875
- od mládí byl nadaným studentem a zbožným katolíkem s mystickými sklony
- vstoupil do kněžského semináře v Saint-Sulpice, kde se připravoval na dráhu kněze. V roce 1835 byl jmenován děkanem, ale navzdory tradovanému tvrzení nikdy nebyl vysvěcen na kněze. Svěcení odmítl a seminář opustil
- roku 1841 napsal kontroverzní knihu Bible svobody (La Bible de la Liberté), za což byl obviněn jako hlasatel bezbožnosti a podvraceč morálky a soud jej poslal na osm měsíců do vězení. Po propuštění se stal asistentem kněze v diecézi Evreux, ale když vešlo ve známost, že je autorem Bible svobody, musel z místa odejít. Pokračoval dále v psaní knih a za svá pojednání v socialistickém duchu byl znovu odsouzen, tentokrát na šest měsíců ve vězení. Přesto po propuštění dále pokračoval ve psaní polemik a v revolučním roce 1848 znovu vydal Bibli svobody
Přečíst zbytek příspěvku »