RSS

Amenti

Duben 22nd, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- staroegyptský název pro říši mrtvých (záhrobí), království Osirida, kde jsou za předsednictví Anúbise souzeny duše mrtvých a kde se určují jejich další vtělení
- Po vynesení rozsudku klade Hór na jednu misku vah odsouzencovo srdce, na druhou klade pštrosí péro, symbol spravedlnosti
- říše Amenti je obdobná řeckému podsvětí Hádu

William Butler Yeats

Duben 19th, 2009 • YKomentáře nejsou povoleny

William Butler Yeats- anglický básník irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, žijící v letech 1865 až 1939
- od mládí se zajímal o okultismus
- v roce 1887 se v čítárně Britského muzea seznámil s McGregorem Mathersem a následně vstoupil do Hermetického řádu Zlatého úsvitu a podílel se na sepsání jeho rituálů
- byl velkým odpůrcem Aleistera Crowleyho a pokusil se přimět ostatní, aby ho z řádu vyloučili. Po rozkolu, jenž díky tomu nastal, opustil Yeats roku 1905 řád sám. Po tomto datu již neměl s okultisty žádné formální styky
- roku 1917 se oženil s Hyde Leesovou, která krátce po sňatku vyzkoušela automatické psaní. Výsledek jejích pokusů Yeatse nadchl a trval na tom, aby i nadále pokračovala. Po osmi letech studia textů, které jeho žena vyprodukovala, publikoval knihu Vize (A Vision, 1925), která má pro esoteriku velký význam

Dr. Walter Yeeling Evans-Wentz

Duben 19th, 2009 • YKomentáře nejsou povoleny

- americký antropolog, etnograf a spisovatel, žijící v letech 1878 až 1965
- v roce 1909 vydal dílo Víra v nadpřirozené bytosti v keltských zemích
- žil nějaký čas v Indii, kde studoval tibetský buddhismus
- výsledkem jeho studia byly první anglické překlady Tibetské knihy mrtvých a Tibetské knihy velkého osvobození
- napsal také známou životopisnou knihu Milarepa – největší tibetský jogín a obsáhlou monografii Tibetská jóga a tajné doktríny
- tyto knihy jsou nesmírně důležité pro lepší pochopení východních mystérií

Emanuel Swedenborg

Duben 19th, 2009 • SKomentáře nejsou povoleny

Emanuel Swedenborg- švédský spisovatel a mystik žijící v letech 1688 až 1772
- o esoteriku se začal zajímat teprve ve svých 46 letech
- byl nejslavnějším badatelem světa duchů na základě vlastních zkušeností, v období před spiritismem
- syn švédského biskupa, talentovaný matematik, chemik, anatom, fyzik, fyziolog a kromě toho i zahradník, hudebník a básník, ovládající plynně jedenáct jazyků
- tento génius byl rovněž autorem četných memorand týkajících se financí, otázek vojenství, obchodu, hornictví a geologie
- jeho rozsáhlé vědomosti a vynikající organizátorské schopnosti dokázaly, že za zásluhy pro Švédské království v oblasti průmyslu obdržel šlechtický titul a stal se členem parlamentu

Přečíst zbytek příspěvku »

Austin Osman Spare

Duben 19th, 2009 • SKomentáře nejsou povoleny

Austin Osman Spare- anglický malíř, spisovatel a okultista žijící v letech 1886 až 1956
- od mládí se živě zajímal o magii. Tvrdil například, že jej jako 17ti letého mladíka zasvětila jistá Mrs. Patersonová do tajů čarodějnictví
- v roce 1910 se stal členem Crowleyho řádu A.A. a roku 1911 vstoupil do Ordo templi orientalis (O.T.O.)
- je autorem mnoha obrazů s esoterickými náměty, jenž byly Crowleyem publikovány v periodicky vycházející knižní řadě The Equinox. Později se však Spare s Crowleyem rozešel
- napsal také několik knih, z nichž nejdůležitější jsou pravděpodobně Kniha radosti (The book of Pleasure), Ohnisko života (The Focus of Life) a The Anathema of Zos
- pro svět moderní magie získal Spare na významu teprve po své smrti. V 80. letech minulého století uvedl jeho dílo ve známost správce jeho pozůstalosti Kenneth Grants a řád IOT, jenž si klade nárok na jeho magické dědictví
- Spareova magie neobsahuje žádné náboženské ani mystické ideologie, a je proto pro současného člověka velmi atraktivní. Spare je zastáncem tzv. magického pragmatismu – tvrdí, že magické jednání je nejdůležitější, vše ostatní je podružné
- základní životní pojmy jsou pro něj víra a žádost. Za žádost pokládá sílu, jenž je hnacím motorem všech činností a přání. Ve vlastním smyslu je bezobsažná, hledá cestu k vyjádření a vytváří proto obrazy přání a reality. Obsahy těchto obrazů jsou pak podle Sparea vírou. Věřil také na reinkarnaci a zastával názor, že se člověk může dozvědět o všech svých předešlých existencích. Za tímto účelem vypracoval techniky, které měly umožnit prožívání tzv. atavismů, během nichž se člověk dozvěděl, jak se cítil např. jako zvíře nebo jednobuněčný organismus. Toto poznání pak mělo každému jednotlivci umožnit hlubší chápání sama sebe