RSS

Anima mundi

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- latinský termín, označující duši světa – Paracelsus prostřednictvím tohoto výrazu vyjadřoval přesvědčení, že vše má svou duši a má ji tedy i svět jako celek
- tento názor označujeme jako panpsychismus. Panpsychisti byly v prvé řadě alchymisté, věřící na duši rostlin, minerálů i kovů
- hermetismus spojuje termín anima mundi s astrálním světlem

Anděl

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z latinského angelus i řeckého aggelos – posel
- podle populárních představ bytostí mající lidské i božské vlastnosti, nejčastěji reprezentující dobro, je jeho zosobněním
- v tomto smyslu můžeme za anděla, archanděla či serafína pokládat například vyššího ducha v klasifikaci Allana Kardece (viz osobnosti spiritismu)

Anamnéza

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého anamnesis – připomenutí
- jev připomínání si událostí z předchozích vtělení nebo aktivity ducha mimo materiální tělo
- u osob, které nemají vyvinuté medijní schopnosti, se může vyskytnout následkem hypnózy, fyziologických poruch nebo poúrazového šoku

Analgezie

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého analgesia – necitlivost
- jev necitlivosti na bolest, který se projevuje u médií v transu
- lze ji vytvořit také pomocí hypnózy
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Amenti

Duben 22nd, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- staroegyptský název pro říši mrtvých (záhrobí), království Osirida, kde jsou za předsednictví Anúbise souzeny duše mrtvých a kde se určují jejich další vtělení
- Po vynesení rozsudku klade Hór na jednu misku vah odsouzencovo srdce, na druhou klade pštrosí péro, symbol spravedlnosti
- říše Amenti je obdobná řeckému podsvětí Hádu