RSS

Animismus

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z latinského anima – duše
- animismus je pak náboženství, které je nejvíce rozšířeno u přírodních národů celého světa
- filozofická doktrína připisující duši všem předmětům a jevům
- animisté věří, že nejen všichni živí tvorové, ale i všechny předměty mají duši
- dle animismu je všechno na světě živé bez ohledu na materiální formu
Detailnější popis
- je užíván zejména v kulturní antropologii a srovnávací náboženské vědě k vyjádření jisté primitivní formy přirozeného náboženství a v parapsychologii k psychologickému vysvětlení medijních jevů, které jsou tak pokládány za výkony duše a nikoli za projevy zemřelých

Přečíst zbytek příspěvku »

Anima mundi

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- latinský termín, označující duši světa – Paracelsus prostřednictvím tohoto výrazu vyjadřoval přesvědčení, že vše má svou duši a má ji tedy i svět jako celek
- tento názor označujeme jako panpsychismus. Panpsychisti byly v prvé řadě alchymisté, věřící na duši rostlin, minerálů i kovů
- hermetismus spojuje termín anima mundi s astrálním světlem

Anděl

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z latinského angelus i řeckého aggelos – posel
- podle populárních představ bytostí mající lidské i božské vlastnosti, nejčastěji reprezentující dobro, je jeho zosobněním
- v tomto smyslu můžeme za anděla, archanděla či serafína pokládat například vyššího ducha v klasifikaci Allana Kardece (viz osobnosti spiritismu)

Anamnéza

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého anamnesis – připomenutí
- jev připomínání si událostí z předchozích vtělení nebo aktivity ducha mimo materiální tělo
- u osob, které nemají vyvinuté medijní schopnosti, se může vyskytnout následkem hypnózy, fyziologických poruch nebo poúrazového šoku

Analgezie

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého analgesia – necitlivost
- jev necitlivosti na bolest, který se projevuje u médií v transu
- lze ji vytvořit také pomocí hypnózy
- projev jedné z funkcí duchovního těla