RSS

Asport

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- 1. jev dematerializace předmětu přeneseného duchem, představuje první etapu aportu
- 2. opak aportu

Arbatel de magia veterum

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- čarodějná kniha obsahující návody k zaříkání duchů a démonů
- pochází údajně ze středověku, ale publikována byla až roku 1575 ve Švýcarsku

Aportace – Aport – Transkomunikace

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z francouzského apporter – přinášet
- tento termín označuje schopnost promítání objektů ve viditelném prostoru prostřednictvím psychotronických sil nebo-li medijní jev spočívající v přenosu různých předmětů (z neživé hmoty nebo živých organismů – rostlin a zvířat)
- v řídkých případech se předměty vysunují přímo z těla média
- touto schopností se pyšnilo mnoho médií a spiritualistů 19. století včetně Heleny Petrovny Blavatské
- dnešní psychokinetický výzkum připouští teorii, že mysl může přenášet hmotu, ale tento proces je daleko náročnější a složitější, než jak jej popisují starověké magické spisy

Antroposofie

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého anthropos – člověk, sophia – moudrost, znamená tedy lidskou moudrost
- poprvé byl použit již počátkem 18. století v knize Zázračná antroposofie (Thomas Vaughan – Antroposophica magica)
- antroposofie vznikla v roce 1913, kdy se oddělila od teozofie
- v současné době se však tohoto pojmu užívá prakticky výhradně ve spojení s učením Rudolfa Steinera
- Rudolf Steiner (1861-1925) byl původně německým generálním tajemníkem teozofické společnosti, protože ale nesouhlasil s tím, jakým směrem se společnost vyvíjela, společně s většinou německých členů se od ní oddělil a založil vlastní Antroposofickou společnost
- k základním kamenům antroposofie patří víra v reinkarnaci, v existenci duchovního světa, odkud přichází lidské já, které se v našem materiálním světě vtělí

Přečíst zbytek příspěvku »

Animismus

Duben 24th, 2009 • od AKomentáře nejsou povoleny

- z latinského anima – duše
- animismus je pak náboženství, které je nejvíce rozšířeno u přírodních národů celého světa
- filozofická doktrína připisující duši všem předmětům a jevům
- animisté věří, že nejen všichni živí tvorové, ale i všechny předměty mají duši
- dle animismu je všechno na světě živé bez ohledu na materiální formu
Detailnější popis
- je užíván zejména v kulturní antropologii a srovnávací náboženské vědě k vyjádření jisté primitivní formy přirozeného náboženství a v parapsychologii k psychologickému vysvětlení medijních jevů, které jsou tak pokládány za výkony duše a nikoli za projevy zemřelých

Přečíst zbytek příspěvku »