RSS

Psaní automatické

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého automatos – samočinný
- viz automatismus grafický, psychografie

Přízrak (zjevení)

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- medijní jev spočívající v tom, že se manifestují bytosti z nehmotného světa v podobě, která je pro člověka viditelná
- vyskytuje se v podobě éterické (stinné, nedotknutelné) nebo stereolitické (hmatatelné, ve stavu stálého těla), přízrak obyčejně nemá pevnou formu, bývá průhledný, mlhavý a vznáší se několik centimetrů nad zemí
- na rozdíl od vize je vnímán pomocí smyslů materiálního těla a vyskytuje se na místě, kde se nachází pozorovatel
- jako přízrak označujeme zjevení, nepocházející z tohoto světa, např. ducha zemřelého nebo astrální bytost

Premonice

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z latinského prae – před, nejprve + monitio – varování, připomínka
- medijní jev, který spočívá ve varování přicházející z nehmotné sféry nejčastěji ve vztahu k násilným událostem v blízké nebo vzdálenější budoucnosti
- jedna z variant jasnovidnění

Prekognice

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z latinského prae – před, nejprve + cognitio – rozpoznávat, hledat
- medijní jev, který spočívá v tom, jak člověk vnímá události, jež se mají odehrát v blízké nebo vzdálenější budoucnosti
- osoba, která podléhá jevu, nemá v okamžiku vzniku jevu žádné informace, na jejichž podkladě by mohla budoucí stav věcí předpokládat

Posedlost

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- ve středověku byla tzv. posedlost důkazem o přítomnosti démonů v člověku, kteří jej proti jeho vůli ovládali a nutili jej provozovat podivné, často až nechutné věci, dopouštět se rouhání (blasfemie) apod.
- posedlost měly způsobovat čarodějnice, které ji na danou osobu seslaly
- vypuzování démonů z těla posedlého se provádělo za pomocí exorcismu
- soubor jevů doprovázejících pobyt ducha nebo skupiny duchů delší dobu na jednom místě, během níž dochází ke spontánním duchovním manifestacím (nejčastěji fyzikálním), které někdy překážejí normálnímu způsobu života lidí
- v závislosti na povaze a intenci manifestujících se bytostí má jev formu mírnou nebo agresivní
- končí samovolně nebo v důsledku intervence médií či vyšších duchů
- viz poltergeist
- postižení jsou přesvědčeni, že je ovládají cizí duchovní entity (zemřelí, démoni a podobně)
- průvodním jevem těchto stavů jsou různé paranormální fenomény jako telepatie, jasnovidnost nebo prekognice, někdy také psychokinetické fenomény (levitace). Posedlá osoba vidí obličeje, slyší cizí hlasy a je přesvědčena, že ji pronásledují démoni

Přečíst zbytek příspěvku »