RSS

Psychofonie

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého psyche – duše + phone – zvuk
- komunikace duchů za spoluúčasti mluvícího média

Psí

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- název jednoho z písmen řecké abecedy, prvního písmene ve slově psýché – duše
- v parapsychologii takto označujeme duševní energii, umožňující jasnozřivost a podobné paranormální schopnosti (fenomén PSÍ)

Psaní zrcadlové

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- varianta automatického psaní vyznačující se tím, že se písmena objevují formou zrcadlového odrazu
- tyto komunikáty se čtou za pomocí zrcadla
- viz psaní automatické

Psaní intuitivní

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- medijní jev spočívající v předávání komunikátu duchem písemně nebo kresbou, za použití části těla a slovní zásoby média, které je si zcela nebo částečně vědomo obsahu sdělení
- duchem vysílaná idea komunikátu je uzpůsobena médiu a díky němu získává závěrečnou podobu
- jednou z variant jevu je intuitivní kresba

Psaní přímé

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- medijní jev spočívající v objevování se písemných komuniké bez využití částí těla média a jakýchkoliv jiných fyzických nástrojů
- manifestující se duch čerpá částečky, které potřebuje z okolí, umísťuje je ve formě textů nebo kreseb na papíru, tabulkách, stěnách, nábytku a jiných předmětech, někdy i za nepřítomnosti média
- jinak: pneumatografie