RSS

Psychometrie

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého psyche – duše + metreo – měřím
- medijní jev spočívající v jasnovidnění při využití hmotných předmětů
- viz jasnovidnění

Psychokinéze

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého psyche – duše + kinesis – pohyb
- medijní jev spočívající na tom, že duch nebo médium působí na bezvládné tělo, způsobuje jeho pohyb nebo transfiguraci

Psychografie

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého psyche – duše + grapho – píšu
- komunikace ducha za spoluúčasti píšícího média

Psychograf

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého psyche – duše + grapho – píšu
- intuitivní nebo automatické píšící médium

Psychofotografie

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého psyche – duše + photos – světlo + grapho – píšu
- medijní jev spočívající ve fotografování myšlenek média nebo jiných osob přítomných při experimentu
- někdy je to chybně ztotožňováno s transcendentální fotografií