RSS

Revenant

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- z francouzského revenir – objevovat se znovu
- revenanty označujeme všechny duše zemřelých, které se vracejí na tento svět

Retrokognice

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- z latinského retro – zpět + cognitio – hledání
- medijní jev spočívající v jasnovidnění minulých událostí
- viz jasnovidnění

Reinkarnace

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- z latinského re – znovu + incarnatio – vtělení
- návrat ducha do života v hmotném těle, vytvořeném speciálně za tímto účelem a nemajícím nic společného s tělem z předchozího života
- proces je podmíněn faktory morální povahy a představuje jeden z článků v evoluci ducha
- jiný výraz pro převtělování nebo znovuzrozování
- reinkarnace je tedy učení o tom, že životní cyklus bytostí se mnohokrát opakuje
- víra v reinkarnaci se vyskytuje v moha světových náboženstvích, převážně polyteistických
- podle nejrozšířenější představy vycházející z hinduismu se člověk po své smrti převtěluje podle toho, jaký vedl život, může se znovu narodit jako člověk nebo zvíře, ale také v nebeském nebo pekelném světě. Pobyt v nich ovšem v žádném případě není věčný. Po nějaké době se jedinec znovu narodí na Zemi a cyklus pokračuje až do definitivního vysvobození (mókša)
- určitou formu znovuzrozování znají i Židé, podle nichž jde o boží trest, který má sloužit k tomu, aby se duše v novém těle zdokonalila. Učení o stěhování duší bylo charakteristické také pro pythagorejce, tzn. žáky Pythagorovy
- do moderní esoteriky přinesla učení o reinkarnaci poprvé zakladatelka teozofické společnosti H. P. Blavatská, která tento koncept východních náboženství zkombinovala s konceptem evoluce. Duše se v jednotlivých životech zdokonaluje a stoupá stále k vyšším stavům bytí, přičemž zde narozdíl od hinduismu a buddhismu nejsou možné žádné návraty na nižší stupně existence. Cílem je v tomto učení dosažení dokonalosti jedince

Regrese, regresní terapie

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- forma určité psychoterapie, při níž je klient uveden do hypnotického stavu a pomocí otázek hypnotizéra veden svým životem až k bodu narození a dále za něj, tzn. dostává se do svých předpokládaných předešlých životů
- návrat do stavů, které prožíval v minulých inkarnacích, pomáhá pro lepší pochopení např. současných fobií nebo problému v mezilidských vztazích a dovede je zcela odstranit
- regresní terapie je v současné době na Západě poměrně oblíbenou, ale aby mohla vést ke kýženému cíli, musí být vždy vedena odborníkem, nejlépe školeným psychologem nebo psychiatrem

Psychotronika

Duben 24th, 2009 • od PKomentáře nejsou povoleny

- novější název pro parapsychologii
- interdisciplinární věda zkoumající interakce, ke kterým dochází mezi živými organismy a prostředím, které je obklopuje (vnitřním i vnějším) a energetické informační manifestace těchto interakcí, které umožňují jejich objektivizaci a poznání těch vlastností člověka, jež dosud nebyly verifikovány, což umožňuje hlouběji pochopit organickou materii a obklopující svět – definice Mezinárodní společnosti pro psychotronický výzkum
- termín “psychotronika” byl převzat z francouzského časopisu Toule la Radio, Eelectronigue-BF-Television č.192 z ledna 1955, v němž se objevuje článek nadepsaný “Psychotronique?”. Doporučovalo se v něm doplnit technický slovník tímto novým výrazem, který navrhl Francouz Ferdinand Clerg
- termín PSYCHOTRONIKA, vyjadřující jednotu psychického a energetického, se rychle rozšířil a byl přijat i u nás. Zvláštní přírodní jevy projevující se mimořádnými schopnostmi lidské psychiky spadající do psychotroniky nazýváme psychotronické jevy
- viz metapsychika, parapsychologie