RSS

Rovina

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- esoterika tímto pojmem označuje různé stupně světů
- každá taková rovina má svůj vlastní řád a pravidla
- rozeznáváme astrální, duchovní a materiální roviny
- člověk se podílí na všech rovinách, ale nedostatek duchovního (magického) vzdělání mu neumožňuje, aby si tuto skutečnost uvědomoval

Revenant

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- z francouzského revenir – objevovat se znovu
- revenanty označujeme všechny duše zemřelých, které se vracejí na tento svět

Retrokognice

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- z latinského retro – zpět + cognitio – hledání
- medijní jev spočívající v jasnovidnění minulých událostí
- viz jasnovidnění

Reinkarnace

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- z latinského re – znovu + incarnatio – vtělení
- návrat ducha do života v hmotném těle, vytvořeném speciálně za tímto účelem a nemajícím nic společného s tělem z předchozího života
- proces je podmíněn faktory morální povahy a představuje jeden z článků v evoluci ducha
- jiný výraz pro převtělování nebo znovuzrozování
- reinkarnace je tedy učení o tom, že životní cyklus bytostí se mnohokrát opakuje
- víra v reinkarnaci se vyskytuje v moha světových náboženstvích, převážně polyteistických
- podle nejrozšířenější představy vycházející z hinduismu se člověk po své smrti převtěluje podle toho, jaký vedl život, může se znovu narodit jako člověk nebo zvíře, ale také v nebeském nebo pekelném světě. Pobyt v nich ovšem v žádném případě není věčný. Po nějaké době se jedinec znovu narodí na Zemi a cyklus pokračuje až do definitivního vysvobození (mókša)
- určitou formu znovuzrozování znají i Židé, podle nichž jde o boží trest, který má sloužit k tomu, aby se duše v novém těle zdokonalila. Učení o stěhování duší bylo charakteristické také pro pythagorejce, tzn. žáky Pythagorovy
- do moderní esoteriky přinesla učení o reinkarnaci poprvé zakladatelka teozofické společnosti H. P. Blavatská, která tento koncept východních náboženství zkombinovala s konceptem evoluce. Duše se v jednotlivých životech zdokonaluje a stoupá stále k vyšším stavům bytí, přičemž zde narozdíl od hinduismu a buddhismu nejsou možné žádné návraty na nižší stupně existence. Cílem je v tomto učení dosažení dokonalosti jedince

Regrese, regresní terapie

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- forma určité psychoterapie, při níž je klient uveden do hypnotického stavu a pomocí otázek hypnotizéra veden svým životem až k bodu narození a dále za něj, tzn. dostává se do svých předpokládaných předešlých životů
- návrat do stavů, které prožíval v minulých inkarnacích, pomáhá pro lepší pochopení např. současných fobií nebo problému v mezilidských vztazích a dovede je zcela odstranit
- regresní terapie je v současné době na Západě poměrně oblíbenou, ale aby mohla vést ke kýženému cíli, musí být vždy vedena odborníkem, nejlépe školeným psychologem nebo psychiatrem