RSS

Somnambulismus

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z latinského somnus – spánek + ambulare – procházet se
- stav emancipace duše kompletnější než v případě spánku
- je charakteristický větší aktivizací schopnosti duše, její možnosti percepce, řízení tělem, přesněji než ve skutečnosti nebo ve spánku
- rozlišujeme somnambulismus přirozený (spontánní, vzniká bez vnějších faktorů) a magnetický nebo umělý (vyvolaný hypnózou nebo vlivem materiálního charakteru)

Senzitivnost

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z anglického senzitive – citlivý
- výskyt u člověka ve větší míře než u jiných prekognice, telepatie, jasnovidnění nebo schopnosti vyvolávat jiné medijní jevy

Sematologie

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého sema – znak + logos – slovo, řeč
- komunikace duchů pomocí pohybu bezvládných těl

Seance léčící

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z francouzského seance- posezení
- varianta spiritistické seance, v jejímž průběhu je při spolupráci s vyššími duchy poskytována pomoc trpícím lidem nebo duchům

Seance

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z francouzského seance – posezení
- setkání charakteru vědeckého experimentu, v jehož průběhu při zachování stálých pravidel a prostředků dochází pomocí médií k navázání bližšího kontaktu s nehmotným světem
- v závislosti na programu výzkumné skupiny slouží seance k získávání komunikátů od duchů, shromažďování materiálů pro výzkum fyzikálních jevů nebo poskytování pomoci trpícím
- během seance se skupina lidí shromáždí v zatemnělé místnosti, posadí se do kruhu kolem stolu, drží se za ruce a pokoušejí se svou energií a koncentrací pomoci přítomnému médiu, aby mohlo vyvolat ducha zemřelého nebo astrální bytost a získat od ní požadované informace