RSS

Senzitivnost

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z anglického senzitive – citlivý
- výskyt u člověka ve větší míře než u jiných prekognice, telepatie, jasnovidnění nebo schopnosti vyvolávat jiné medijní jevy

Sematologie

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého sema – znak + logos – slovo, řeč
- komunikace duchů pomocí pohybu bezvládných těl

Seance léčící

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z francouzského seance- posezení
- varianta spiritistické seance, v jejímž průběhu je při spolupráci s vyššími duchy poskytována pomoc trpícím lidem nebo duchům

Seance

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z francouzského seance – posezení
- setkání charakteru vědeckého experimentu, v jehož průběhu při zachování stálých pravidel a prostředků dochází pomocí médií k navázání bližšího kontaktu s nehmotným světem
- v závislosti na programu výzkumné skupiny slouží seance k získávání komunikátů od duchů, shromažďování materiálů pro výzkum fyzikálních jevů nebo poskytování pomoci trpícím
- během seance se skupina lidí shromáždí v zatemnělé místnosti, posadí se do kruhu kolem stolu, drží se za ruce a pokoušejí se svou energií a koncentrací pomoci přítomnému médiu, aby mohlo vyvolat ducha zemřelého nebo astrální bytost a získat od ní požadované informace

Rovina

Duben 24th, 2009 • od RKomentáře nejsou povoleny

- esoterika tímto pojmem označuje různé stupně světů
- každá taková rovina má svůj vlastní řád a pravidla
- rozeznáváme astrální, duchovní a materiální roviny
- člověk se podílí na všech rovinách, ale nedostatek duchovního (magického) vzdělání mu neumožňuje, aby si tuto skutečnost uvědomoval