RSS

Stigmatizace

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého stigma – znamení
- medijní jev, který spočívá v tom, že se na lidském těle objevují figurativní nebo imitativní znamení (stigmata), často náboženské povahy
- v drastických případech ho doprovází trvalé fyziologické změny organismu

Stereotyt

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z řeckého stereos – trvalý
- soubor vlastností přízraků, jichž se lze dotýkat, umožňující zkoumat jejich povahu pomocí metod a vědeckých přístrojů

Spuk

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- německý výraz, v podstatě synonymum pro poltergeista, snad jen s tím rozdílem, že během řádění spuka někdy docházelo i k materializaci různých fantómů

Spiritista

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z latinského spiritus – duch
- adept spiritismu
- akceptuje předpoklady této vědy a uznává východiska spiritistické filozofie, je charakteristický určitým typem morálnosti

Spiritualismus

Duben 24th, 2009 • od SKomentáře nejsou povoleny

- z latinského spiritualis – duchovní
- filozofický názor hlásající existenci nehmotné duše, předpokládající přetrvání intelektu po smrti
- duch je zde nezničitelným prvkem, nezávislým na hmotě a celý tělesný svět je pouze jeho projevem
- spiritualismus tvoří podstatu náboženství