RSS

Čechy a Slovensko

V Čechách a na Slovensku (kromě německojazyčné části dřívější rakousko-uherské monarchie) se rozvoj aktivity spiritistů datuje od druhé poloviny osmdesátých let 19. století, kdy bývalý statní komisař v Českých Budějovicích František Pavlíček přeložil do češtiny a publikoval v roce 1880 díla Allana Kardeca (Kniha duchů a Knihu médií). Tyto knihy byly nadšeně přijaty v kruzích inteligence a vedly ke vzniku mnoha spiritistických skupin.
Seance byly organizovány nejen v bytech, ale také v populárních kavárnách. K prvním známým setkáním došlo za účasti pozvaného Henryho Sladea, v jehož přítomnosti docházelo k jevům přímého psaní.
V důsledku společné propagandistické akce skeptických vědeckých kruhů, státu a představitelů církve, byl v Čechách vydán bezprecedentní oficiální zákaz organizování seancí pod hrozbou pokuty a trestem vězení. Spiritismus byl označen jako hnutí, které ohlupuje lid, šíří pověry, ohrožuje zdraví a veřejnou bezpečnost.
Mezitím podle statistických údajů bylo v roce 1890 jen na území Čech kolem šedesáti tisíc spiritistů. V roce 1922 tento počet vzrostl na tři sta tisíc v celém Československu. Jejich činnost se soustřeďovala kolem četných, jako nikde, časopisů. V roce 1894 založil Jaro Janeček první spiritistické periodikum Hvězda záhrobní, které se od roku 1897 objevovalo pod titulem Život. O tři roky později začal vycházet Karlem Sezemským vydávaný Posel záhrobní, který se objevoval do roku 1939 a další díly populárně vědeckých děl v rámci Spiritistické knihovny. Jen tři roky vycházel v Praze časopis Nové slunce, vydávaný od roku 1900. Od roku 1919 vydávají v Ostravě Jan Kuchař a Jan Rezner Spiritistické revue – do roku 1948 vyšlo 23 čísel. V roce 1920 vzniklo však pět nových spiritistických časopisů včetně německy vycházející Die Glocke (Zvon). Sám Karel Sezemský tiskem vydal kolem 420 různých prací na téma spiritismus.
Spiritistická činnost v Československu byla účinně utlumena po druhé světové válce. V roce 1947 se uskutečnil poslední sjezd československých spiritistů. Od té doby aktivita tohoto typu organizací byla zakázána stejně jako vydávání a rozšiřování této literatury. Dodnes přetrvaly pouze nečetné skupiny na území Slovenska (např. v Nitře), Těšínského Slezska a Zaolší, které svoji činnost začaly opět rozvíjet po roce 1989.
V roce 1992 byla opět vytištěna Kniha duchů a Kniha médií. V Brně začal vycházet časopis Život. Přispělo to ke vzniku nových spiritistických skupin, jejichž aktivita se rozvíjí mj. v Bratislavě, Brně a Praze.

Comments are closed.