RSS

Gustave Geley

Gustave Geley- narodil roku 1865, zemřel v roce 1924
- studoval na lyonské lékařské fakultě. Až do roku 1918 vykonával lékařskou praxi v Annecy. – už tehdy pracoval na jedné parapsychologické studii
- roku 1897 publikoval Pokus o obecný pohled na spiritismus a o jeho syntetický výklad
- v letech 1916-1918 pravidelně prováděl pracovní experimenty s médiem Evou C. Na naléhání profesora Richeta vedl Mezinárodní ústav pro metapsychiku, který byl právě založen M. Jeanem Meyerem a začal sloužit veřejnosti 23.dubna 1919.
- Dr. Geley se nespokojil s teorií, organizoval seriózní experimenty s tehdejšími nejproslulejšími médii

- při různých pokusech odhalil formování ektoplazmy. Z Polska povolal Francka Kluského, který se jako médium proslavil právě zhmotňováním a provedl s ním několik vyjímečných pokusů. V letech 1922 a 1923 následovaly další experimenty s médiem jménem Guzik, studoval i další médium, Itala Erto. Dr. Geley však zjistil, že podvádí, což u médií nebyla vůbec záležitost ojedinělá.
- nezabýval se pouze mediumitou. Přitahovala ho také kryptestezie a jasnovidectví, zajímal se jednoduše o všechny oblasti parapsychologie. Předpovídal, že i ve vesmíru existuje jakýsi základní dynamopsychismus, který přechází z nevědomí do vědomí. Tyto úvahy se řadí ke koncepcím hindského náboženství a k doktrínám Pythagora, Platóna, Spinory a Novolise.
- původně chtěl po jednom kongresu ve Varšavě použít pravidelné aerolinky, avšak letecký personál se obával otisků odhmotněných z různých seancí s polštáři, který hodlal vzít sebou na palubu. Proto si najal soukromé letadlo, leč stroj se v okolí Varšavy zřítil a dr. Geley zahynul
- za svého života publikoval četné práce na téma parapsychologie. Např. Podvědomá bytost (1989), Idealistický monismus a palingenesie (1917), Supranormální fyziologie a ideoplastické jevy (1918), Od nevědomí k vědomí (1919), Ektoplazma a jasnozřivost (1924).

Comments are closed.