RSS

Camille Flammarion

Camille Flammarion- žil v letech 1842-1925
- francouzský astronom, geofyzik a spisovatel, hojně se však věnoval také parapsychologii. Mnoho úsilí a péče vynaložil na zkoumání dokumentů a osob
- patřil k velmi schopným experimentátorům, uměl nejen pozorovat, ale u každého případu dokázal navodit pozoruhodné pokusy. S médiem Eusapií Palladiniovou, dokonce vyfotografoval stůl během levitace, kdy se těleso vznášelo ve vzduchu zdánlivě bez opory.
- snažil se rovněž populární formou přiblížit astronomii široké veřejnosti. V roce 1882 založil Framourskou astronomickou společnost, která je dosud velmi aktivní
- napsal mnoho filosofických a vědeckých článků a především asi dvanáct praktických astronomických příruček, mezi nimi i slavnou Populární astronomii

- byl členem výboru Mezinárodního ústavu pro metafyziku
- k jeho dílům z oblasti parapsychologie se řadí především Nové neznámé síly (1907), Neznámo a problémy psychiky (1911), Smrt a její záhady (1922), Strašidelné domy (1923).
V tomto textu se Flammarion zcela jasně vyjadřuje k parapsychologickým jevům. Na základě pozorování dokazuje existenci psychického světa, který je stejně reálný jako svět poznávaný lidskými smysly:
1) duše existuje jako reálná bytost nezávisle na těle
2) je obdařeno schopnostmi vědě dosud neznámými
3) může reagovat a vnímat na dálku bez zprostředkování smysly
4) budoucnost je předem dána, určena příčinami, které ji přivodí, duše to někdy vycítí
- předchozí principy se zdají být potvrzeny a dokázány. Pokud jde o vysvětlení, pokračuje Flammarion: není moudré se po nich příliš pídit, na to, abychom připustili, že něco existuje, nejsou zapotřebí. Dnes se již všechny podobné jevy dají vysvětlit, často se tvrdí: to je hypnotismus, to je sugesce, nebo to je podvědomí. Další omyl. Může jít o něco zcela jiného, což však nic nemění na faktu, že to skutečně existuje. Neuzavírejme okruh našich koncepcí, netvořme školy ani systémy a nemysleme si, že všechno přijatelné musí být ihned vysvětleno. Věda ještě zdaleka neřekla své poslední slovo, byť se jedná o cokoli
- dodejme, že připravil také seriály nazvané Obyvatelé onoho světa (1862 a 1863). Jsou to sbírky rozhovorů ze spiritistických seancí, neboť Flammarion pevně věřil v duchy a v hrob Allana Kardeca, dokonce napsal zvučný nekrolog, kterým ocenil dílo zmíněného samouka

Comments are closed.