RSS

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison- narozen 11. února 1847 stát Ohio – zemřel 18. říjen 1931 New Jersey
- americký vynálezce
- patřil nepochybně mezi největší vynálezce a dobrodince lidstva
- na jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů
- mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka
- je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science
- během svého dlouhého života se tu a tam setkával s takzvanými metafyzickými jevy. Celý svůj život si byl navíc jist, že právě on sám je Prozřetelností směrován a ponoukán k činnosti, která by se dala nazvat objevitelstvím a vynálezectvím
- mezi jeho pokusy patřily i ty které uskutečnil spolu se svým obdivovatelem a podporovatelem, guvernérem státu New York Harry A. Moorem. V přítomnosti tohoto chladnokrevně uvažujícího politika a realisty se totiž Edison pokoušel zachytit hlasy ze záhrobí. A to právě prostřednictvím svého prozatím ještě nedokonalého gramofonového válečku, který sice podle plánu nahrával pouhé ticho ve zvukově izolované místnosti, ale při následném přehrávání bylo ono ticho přerušováno matně znějícími lidskými hlasy hovořícími různými jazyky, přičemž původ těchto hlasů se nepodařilo nikdy rozluštit

Comments are closed.