RSS

Různé formy posmrtných kontaktů

1) pocit přítomnosti
- dotyčná osoba náhle zažívá intenzivní pocit blízkosti svého příbuzného nebo blízkého přítele, doslova cítí jeho specifické vyzařování
- dá se to popsat i jako pocit tepla, které prožívajícího náhle zalije a dává mu pocit bezpečí a lásky
- tento pocit se dostavuje zcela spontánně
- jde o jakési niterné uvědomění si, že se zesnulý nachází ve stejné místnosti nebo je prostě nablízku
- tento pocit přítomnosti je vnímán jako cosi důvěrně známého, protože individuální energetický vzorec zemřelého není prožívajícímu cizí

2) duchovní vjemy

- během kontaktů se zemřelými jsou často předávány jednoznačné verbální vzkazy
- hlas zesnulého je přítom vnímán buď vnitřně, nebo může přicházet i z vnějšku, tato forma telepatické komunikace je velmi rozšířená
- rozhodující je přitom identifikace hlasu jako nepochybně náležejícího konkrétnímu zesnulému, vzkazy jsou jednoznačné a lze je s určitostí přiřadit konkrétnímu zemřelému
- akustické zprávy zesnulých bývají většinou krátké a precizní, téměř jako telegramy

3) doteky
- tělesná náklonnost přes hranici smrti je pociťována jako něžné dotyky, pohlazení, objetí
- obecně se zemřelí snaží projevit se svým typickým způsobem, aby bylo snadné je poznat
- fenomén tělesného dotyku je vysvětlitelný jen jako společně sdílený prostor během rozšířeného stavu vědomí, k tomu může dojít jak v průběhu spánku, tak i v bdělém stavu
- prožívaná citová intenzita způsobuje, že je kontakt vnímán jako tělesný dotyk

4) čichové vjemy
- posmrtné kontakty jsou často doprovázeny čichovými vjemy, které byly se zemřelým spojovány
- takové typické aroma může pocházet např. z vody po holení, z parfému, květin nebo tabáku
- specifické aroma, které připomíná zemřelého, se zpravidla dostaví náhle a vůbec se nehodí do prostředí, v němž se vnímající v danou chvíli nachází
- místnost je náhle naplněna specifickou vůní, jejíž zdroj se nedá identifikovat
- vůně je prostě tady, z ničeho nic
- z výpovědi svědků vyplývá, že ji někdy může vnímat i více osob najednou
- fenomén kontaktu se zemřelým může být zaznamenán na několika různých místech zároveň
- nesmíme zapomínat, že pro zemřelé probíhá vše současně, že se nachází mimo prostor a čas

5) symbolická znamení
- celá řada lidí tvrdí, že jim zemřelý dal určité znamení
- taková oznámení jsou označována za symbolické posmrtné kontakty
- mohou se projevit prostřednictvím motýlů, květin, duhy a různých dalších přírodních jevů
- u prožívajícího se dostavuje bezprostřední pocit přítomnosti zemřelého
- pozůstalí dosti často vnímají různé přírodní úkazy jako znamení – za sychravého počasí najednou vysvitne slunce nebo za pěkného dne se snese sprška, ačkoliv je nebe bez mráčku
- nebo duha, která se objeví zcela nečekaně
- pro symbolický posmrtný kontakt bývá typické asociativní spojení mezi určitými symbolem a zemřelým, často jsou nositeli symbolů zvířata

6) sny o zesnulých
- kontakty se zemřelými ve snu představují intenzivní a nezapomenutelné zážitky
- mají zcela jinou kvalitu než běžné sny
- při těchto snech zažívá dotyčná osoba rozšíření vědomí a někdy i výstup z těla
- může dojít také k tomu, že vědomí snícího navštíví místa, v nichž nyní zemřelý pobývá, že tedy proniká do odpovídajících vyšších dimenzí
- jelikož je duše svou povahou nehmotná, dává o sobě vědět pomocí obrazů nebo projekcí

7) zjevení zemřelých
- při vizuálních kontaktech s mrtvými musíme zásadně rozlišovat mezi zjeveními částečnými a úplnými
Částečná zjevení: jsou zaznamenána zjevení buď jen části těla, např. obličeje nebo očí, případně celé postavy, která je ovšem více nebo méně nezřetelná, mlhová, s rozmazanými obrysy
Úplná zjevení: tělo vypadá naprosto reálně, jako by bylo skutečně hmotné, zemřelý přitom na sebe bere podobu jakou měl ve svých nejlepších letech, jeho tělo je neporušené, zdravé, v této podobě se zjevení vyskytují jak ve snu, tak v bdělém stavu

8 ) fyzikální jevy
- posmrtné kontakty provázené různými fyzikálními a elektrickými jevy jsou velmi časté
- světlo, TV, rádio nebo PC se vypínají a zapínají aniž by pro to byl nějaký zjevný důvod
- někdy se začnou samovolně pohybovat i velmi těžké předměty, nebo třeba zmizí a objeví se náhle na jiném, zcela nečekaném místě
- tyto kontakty se zažívají v bdělém stavu
- kontakty jsou zásadně, nezávisle na své formě, spojeny s přenosem energie
- vzkaz zemřelého je doklad jiné reality, upozorňující nás, že mrtví žijí dál a jsou kolem nás
- telefonický kontakt v bdělém stavu – ozve se typické vyzvánění, když zvedneme sluchátko, uslyšíme hlas zesnulého, někdy je zcela zřetelný, jindy zní jakoby z velké dálky, i po skončení hovoru se rozhostí ticho, neozve se žádné cvaknutí jako při zavěšení
- síla myšlenek je forma specifické energie, která může působit i na předměty, tím lze také vysvětlit zvonění telefonem, přestože není zapojen

9) posmrtné kontakty navázané za účelem ochrany a varování
- nashromážděný materiál ukazuje, že zesnulí mají účast na našem životě, že nás pozorují a někdy nad námi láskyplně drží ochrannou ruku
- snaží se nám pomáhat v těžkých žvotních situacích a někdy nás i ochrání před újmou
- takové kontakty se vyznačují mimořádnou naléhavostí, vynutí si naši okamžitou pozornost

10) posmrtné kontakty v přítomnosti svědků
- více svědků se nachází na stejném místě, společný zážitek posiluje objektivitu a reálnost toho, co se v jejich přítomnosti událo, zúčastněné osoby mají zpravidla naprosto identické vjemy

Leave a Reply

You must enable javascript to see captcha here!
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 4 ?
Please leave these two fields as-is: