RSS

Zjevení – kategorie

Kategorie zjevení
Tisíce zčásti velmi dobře doložených případů zjevení zemřelých je možné podle jejich průvodních znaků rozdělit do tří základních kategorií:
1) zjevení zemřelých, kteří našli cestu do holografického onoho světa, dobře se v hyperrealitě (jazykem teologů: v nebi) zabydleli a mají schopnost navázat kontakt s vědomím živých, ať už vizuální nebo jinou formou. To se daří nejlépe během spánku kontaktované osoby, případně když se tato nachází v hypnagogickém  nebo jinak změněném stavu vědomí. Jde o situace, kdy se spojení naší mysli s běžnou realitou uvolňuje, a je proto přístupnější kontaktu s holografickými strukturami

2) zjevení zemřelých, kteří ještě nepřesídlili na onen svět, ještě v něm nezakotvili. Nacházejí se v jakési nížedimenzionální sféře mezi oběma světy a působí na nás odtud často negativním způsobem – například odpudivými vizuálními formami nebo jako obtěžující, zlomyslný  poltergeist. Někdy se jim dokonce daří potlačit původní vědomí postiženého a psychicky jej tak úplně ovládnout, dotyčný potom trpí depresemi nebo posedlostí. Tato zjevení propadají mylné představě, že jsou ještě stále součástí biologické existence a promítají se do vědomí živých často velmi reálně působícími živými obrazy. Někdy se projevují i ve dne

3) zjevení zesnulých, kteří zemřeli náhlou, nečekanou smrtí, často za dramatických okolností (vražda, dopravní nehoda, přírodní katastrofa). Tyto bytosti se nacházejí v trvale traumatickém stavu, od okamžiku násilné smrti se ocitly v nadčasovém ustrnutí a projevují se způsobem, který je nazýván místně vázané zjevení. Tyto engramy (vzpomínky zachycené v obrazech) jsou nadčasově zakódovány v holografické realitě a nejlépe by se daly přirovnat k nekonečnému filmu. Nejčastěji představují situaci, při níž přišla dotyčná bytost o život.
Toto je typické pro kategorii engramů – dramatických obrazů násilného umírání, holograficky pronikajících do vědomí pozorovatele. Tato zjevení vlastně nepředstavují aktuální jednání nějakého ducha, nýbrž jsou zmrazeným, do holografické paměti hyperreality uloženým věčným zobrazením nějaké dramatické události, k níž došlo v minulosti.

Další kategorie zjevení pro lepší zorientování:
Atmosférická zjevení
- u tohoto typu zjevení nejde o skutečného ducha, ale spíše o vizuální otisk, který se udál v minulosti v konkrétním prostředí, kde se zjevení vyskytuje. Jedná se většinou o násilnou nebo tragickou událost.
- svědek události vidí reprodukci minulosti přesně tak, jak se tehdy stala. Tyto scény se přehrávají s obrazy i zvuky. Zvláštním aspektem atmosférických zjeveních je, že vizuální obraz časem bledne
- další populární teorií atmosférických zjevení je reprezentována na poli kvantové fyziky. Částečka světla se zastaví v atmosféře, kde zůstane skrytá, dokud nenastanou vhodné podmínky a dostane vhodný podnět ke znovu projevení se. Jednou ze stimulací mohou být atmosférické vibrace. Svědek může vidět zmražené stoleté částečky vytvářející holografickou vizi minulosti
- v tomto případě jsou ale dané podmínky, kde k tomu jevu může dojít. Místo musí být uvnitř, nebo tam, kde nepřekáží povětrnostní podmínky
- tato zjevení jsou viděna pouze z určitého úhlu a ze vhodné vzdálenosti. To znamená, že třeba ve stejné místnosti bude deset lidí, ale jen pár z nich bude schopno zjevení vidět

Historická zjevení
- dají se také zařadit mezí výše uvedená atmosférická zjevení
- jsou typická pro staré domy a sídla. Zjevují se v plné podobě a působí velice přirozeně (naturálně)
- jsou vždy oblečeni do šatů své doby, nemluví, nikterak nekomunikují, nereagují na přítomnost
- zjevují se na více místech v domě, či sídle

Periodická zjevení
- periodická zjevení jsou duchové vyskytující se v pravidelných intervalech, po dobu nějakého časového úseku, obvykle jednou za rok
- toto zjevení patří mezi jedno z nejznámějších (např. bílá paní)
- datum a výskyt manifestace je obvykle spojen s výročím, nebo významným dnem pro zjevení (zesnulého)
- může se jednat o někoho, kdo spáchal sebevraždu, oběť vraha a všechny vojenské přízraky pochodující přes bitevní pole

Moderní zjevení

- moderní zjevení jsou duchové dnešní doby. Nejedná se o zjevení ze starobylých míst, nebo dvě stě let staré mrtvé lidi. Tito duchové jsou relativně “noví”, vypadající a znějící jako moderní lidé. Mají ale stejnou charakteristiku jako starší, klasická zjevení (zvláštní zvuky, vůně, ochlazení se atd.)
- ale samozřejmě za čas se z těchto zjevení stanou historická. Čas a styl se mění, zjevení ale ne

Krizová zjevení
- tato zjevení se objevují svým milovaným a přátelům těsně před smrtí, nebo v době smrti
- většinou v dobách válek nebo katastrof – enormní energie uvolňující se při smrti mnoha lidí umožňuje zemřelým aby se zjevili pozůstalým
- smrtelný šok postiženého vyvolává telepatické spojení, protože duše je v jediném okamžiku vytržena z těla a jeho vědomí se v důsledku toho rozšíří natolik, že se dotyčný může přemístit na jakékoliv místo
- společným znakem všech krizových zjevení je, že k nim dochází bezprostředně poté, co dotyčného postihla náhlá, nečekaná smrt, nevyskytují po více než čtyřech dnech po smrti
- nejpopulárnější krizová zjevení jsou zjevení vojáků během války, kdy umírají nebo zemřeli a jejich domovy a milované osoby jsou daleko od nich (kam se jakoby na okamžik přenesou). Krizová zjevení se objeví aby např. splnily slib, řekly poslední sbohem, nebo vyjádřily nekonečnou lásku a pomohly pozůstalým překonat smutek z jejich smrti

Rodinná zjevení
- tato zjevení jsou určena konkrétní osobě
- zjevují se do doby, dokud linie konkrétní rodiny definitivně nevymře
- zjevení jsou zesnulí příslušníci rodiny
- jejich zjevení obvykle signalizuje něčí smrt. Z rodiny nemusí být nikdo vážně nemocný, dokud se neprojeví zjevení. Členové rodiny mohou najedno onemocnět a zemřít, nebo se stanou obětí nečekané předčasné smrti
- tato zjevení jsou považována za znamení, věštbu a je velice těžké se jich zbavit, je to téměř nemožné. Selhávají amulety, kouzla, zaříkávání a dokonce i sám exorcismus. Je to možná tím, že zjevení samo o sobě smrt bližnímu nezpůsobí, je jen předpovídajícím a upozorňujícím na blížící se smrt

Zjevení na fotografiích
- tato zjevení nejsou vizuálně viditelná, ale viditelná pouze na fotografiích. To znamená, že při focení nevidíte nic nevysvětlitelného, ale až po vyvolání nebo shlédnutí fotografie vidíte zjevení
- zjevení na fotografiích mají většinou průhlednou šedou formu a jsou oblečení v šatech odpovídající jejich době, nebo spíše jen jako jasné bílé místo koncentrované energie. Věří se, že zastřené, rozmazané a nevysvětlitelné skvrny, šmouhy na určitých místech fotografie, jsou projevem spiritistické energie. Tento fenomén se rozmohl cca před padesáti lety s příchodem osobních videokamer
- zjevení jsou zachycována kýmkoliv a zcela náhodně

Mimotělní zjevení
- jedná se o zjevení lidí (přenosu jejich obrazu – duše), kteří jsou ještě stále naživu a nemusejí být ani nemocní, ale nemohou být osobně ve stejný čas v místě zjevení
- zjevení jsou téměř stejná, jako zjevení zemřelých lidí, mohou mít pevnou, nebo průhlednou formu, působící jako skutečný člověk
- některé osoby s mimotělní zkušeností tvrdí, že si vše pamatují a dokonce mohou vylíčit různé detaily, které se dají ověřit
- některé osoby tuto “cestovatelskou” vlastnost umí vyvolat
- tato zjevení se často mohou zaměnit se zjevením zemřelé osoby (ducha)
- říká se, že když duše zůstane mimo tělo příliš dlouho, tělo zemře a duše pak ztraceně bloudí

Leave a Reply

You must enable javascript to see captcha here!
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: