RSS

John Dee

John Dee- narozen 1527 v Londýně v rodině bohatého obchodníka – zemřel 1607
- alžbětinský filozof, kartograf, astronom, matematik a alchymista
- tento Walesan se již ve věku devatenácti let stal členem prestižní Trinity College v Cambridge a od roku 1550 také přednášel v Paříži. Studoval matematiku a astronomii
- jeho zájem o duchy se odstartuje od setkání s Gerolamem Cardanem, i když z počátku Dee hledal v záhrobí pomoc při studiu spojené hlavně s finančními záležitostmi. K uvědomělosti vážnějšího přístupu k manifestacím duchů mu pomohly vlastní mediální schopnosti
- jeho přednášky a vědecké práce se staly velmi populární zvláště v Německu a Čechách a inspirovaly tehdejší esoterická centra
- v cestování, při alchymistické činnosti a rovněž v bádání spojeném s mediálními jevy mu pomáhal Edward Talbot (1555-1608), známý spíše jako Edward Kelley – byl to v Oxfordu vystudovaný notář, který, když umíral, konstatoval, že tajemství všehomíra zůstávají na dosah jeho ruky a i když nebyl hoden toho, aby je poznal během života, po smrti mu budou vyjevena.
- působil jako astronom a matematik na dvoře anglické královny Alžběty, která jej v roce 1583 pověřila tajným diplomatickým posláním na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, kam přichází spolu s Edwardem Kelleym. Po ztrátě přízně v Praze přišel v roce 1586 do služeb Viléma z Rožmberka. Pobýval zejména na třeboňském zámku. V roce 1589 odešel ze služeb Viléma a vrátil se zpět do Anglie

Comments are closed.