RSS

Základní informace

V dnešní době fotografuje kdokoliv, cokoliv a kdekoliv. Od vzniku fotografie ale na vyvolaných snímcích občas není pouze to, co zrovna fotograf vidí a zachycuje, ale i cosi, co není lehké identifikovat (různé obrazce, objekty, obrysy atd.). Samozřejmě, že většina je podvrh, nebo pouze souhra přírodních jevů, či chyba techniky, existují však i fotografie, které se ani specialistům dodnes nepodařilo vysvětlit.
Ve většině případů se neobvyklé jevy zobrazí na fotografii až po jejich vyvolání, fotograf o nich ve chvíli zachycení vůbec neví.

Jak víme, vzniká fotografie tak, že čočkou fotografického přístroje pronikají elektromagnetické paprsky (světlo), dopadají na emulzi a vyvolávají v ní chemické změny. Viditelné světlo však představuje pouze malý výsek elektromagnetického spektra. Je tedy možné, že za určitých okolností působí na filmovou emulzi i paprsky existující v oblastech mimo světelné spektrum. Paprsky, které mohou být prostřednictvím takzvaných subtilních energií přímo ovlivňovány vědomím žijících nebo i zemřelých mentálních entit. Tímto způsobem by mohlo mít vědomí přímý vliv na to, co se na negativech objeví.

Nyní se pokusím trošku přiblížit co vše lze fotoaparátem zachytit.

Orb (orby)
- šedé (někdy i barevné) kulovité objekty
- velice zajímavé a zároveň velice sporné
- ve většině případů jde o zachycené vlhko, prach, světelný odraz, nebo hmyz

Orb 2Orb 1

 

 

 

 

 Energetické záblesky
- různě barevné světelné záblesky zachycené při fotografování
- v převážné většině vznikají od světla (lampa, svíčka atd.), když fotograf při fotografování lehce pohne (aniž by si toho byl vědom) fotoaparátem
- nebo se může jednat například i o malý vlásek (nitka) nacházející se před objektivem. Blesk jej jasně osvítí a na světe je energetický záblesk

Energetický záblesk 1Energetický záblesk 2

 

 

 

 

 Ektoplazma
- různorodé mlhovité útvary
- opět není lehké prokázat zda se jedná o projev „onoho světa“. Tyto útvary mohou vznikat z cigaretového kouře, dechu (při chladných dnech), nebo mlhy

EktoplazmaEktoplazma 1

 

 

 

 

 Vortex
- bílé „víry“
- někteří lidé si myslí, že tyto zachycené „víry“ mohou být jakousi branou mezi naším a oním světem, ale vysvětlení je někdy zcela prosté: řemínek od fotoaparátu, prst fotografa, nebo vlas umístěný (nechtěně) před objektivem fotoaparátu

Vortex 1Vortex 2

 

 

 

 

 Zjevení
- jedná se o jakýsi „svatý grál“ mezi „duchařskými“ fotografiemi
- na většině fotografiích jsou nepopiratelně zachycená zjevení (tedy spíš cosi, co se doposud nepodařilo vysvětlit), na ostatních se však může jednat o pouhý optický klam (zcela jistě jich spoustu znáte)
- práce lidského mozku a očí je úžasná věc, leckdy vidíme cosi v něčem, co tak třeba ale vůbec není (američtí vědci tento jev pojmenovali jako anthropomorphizing), natož aby to mělo něco společného s posmrtným životem. Lidská fantazie nezná hranic.
Lidé vidí většinou známe tvary, obličeje, jako klasický příklad může posloužit údajný portrét Ježíše na obyčejném toustu – jedná se však o skutečný projev nadpozemské síly, nebo je to pouhý oční klam?

Obraz Ježíše na toustuZjevení 1Zjevení ve dveřích domu

 

 

 

 

 Tmavé stíny
- černé postavy, šmouhy, skvrny nebo stíny
- opět se zde může jednat o nechtěně umístěný předmět před objektivem, ale zase tu jsou případy, kdy logické vysvětlení chybí

Tmavé stíny 1Tmavé stíny 2

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must enable javascript to see captcha here!
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 4 ?
Please leave these two fields as-is: