RSS

William Crookes

William Crookes- narodil se roku 1829 a byl jedním z nejvýznamnějších fyziků Anglie
- bylo mu teprve 19 let, když se stal na Královské koleji pro chemii asistentem profesora Hoffmanna. O rok později byl suplujícím profesorem, ve 22 letech řídil Oxfordskou meteorologickou observatoř a působil jako profesor chemie v Chesteru.
- lidstvo vděčí Crookesovi za objevení thalia, radiometru a především za Crookesovu teorii
- velmi záhy se stal členem Královské společnosti v Londýně
- své pozoruhodné výzkumy prováděl v oblasti astronomie a spektroskopii a stal se i členem korespondentem Pařížské akademie věd. Zároveň se však zajímal o bádání, které tehdy bylo módní záležitostí a to o výzkum mediumity, čili schopnosti být médiem. Zdaleka se těmto úkazům nevysmíval, naopak je sledoval vážně a s vědeckou precizností.
- zahájil vědecké údobí parapsychologie a ke svým pokusům a pozorováním přistupoval se stejnou vážností jako k fyzice
- pro parapsychologii byl velkým přínosem vzhledem k vědeckosti svých pozorování

Comments are closed.