RSS

Florence Cooková

Florence Cooková- uvedené jméno je třeba ztotožnit se jménem Katie Kingová, nádherný přízrak se totiž zjevoval na seancích, při nich byla médium Florence Cooková
- na konci 19. století byly v módě pokusy, při nichž médium vyvolalo různé nehmotné přízraky, někdy avšak i hmatatelná stvoření zrozená z něčeho a opět mizející po skončení seance. Těmito prazvláštními projevy se zabývaly i velmi vážené osobnosti
- obdobného pokusu se Florence Cooková zúčastnila poprvé ve svých 16 letech a ihned rozpoznala svou životní šanci vyniknout a snad i zbohatnout.
- zúčastnila se i seancí, na nichž média – pánové Herne a Williams – dosahovali velmi pozoruhodných výsledků se zhmotněním

- Florence Cooková si nechala jasně vysvětlit podstatu a po několika pokusech i ona dosáhla dobrých výsledků, především pak v rodině, která její úsilí se zájmem sledovala a podporovala. – měla v úmyslu pracovat jako médium za peníze, avšak Charles Blaskhern, jeden boháč z Manchasteru, jí zajistil měsíční apanáž, aby se nemusela vyčerpávat a mohla se plně věnovat pokusům, jednoduše řečeno, nadšenci podnikali vše možné i nemožné, jen aby svým seancím zajistili regulérnost
Katie Kingová
- při pokusu zavřeli Florence do skříně a do dvířek vyřezali dva otvory, aby děvče nemohlo podvádět. Na kolena jí položili provaz a když skříň po chvíli otevřeli, slečna Cooková byla přivázána provazem k židli, což prohlásili za dílo duchů. Po utažení uzlů skříň opět zavřeli. Do jednoho okénka nasměrovali rozsvícenou lampičku, zatímco místnost se zatemnila. Za okamžik se v otvoru objevila bledá tvář, která o sobě tvrdila, že je Katie Kingová. Po několika zjeveních si však Katie přála, aby zařízení bylo upraveno a ona se mohla ukázat ve stoje. Stalo se tak a dvířka skříně byla nahrazena těžkých závěsem
- Florence Cooková vstoupila do skříně v černém. Po delší době bylo vidět, jak se ve skulině závěsu objevila krásná mladá žena, oděná do bílého. Byla to Katie Kingová.
- po několik seancích opustila Katie svůj úkryt ve skříni a přišla mezi přihlížející. Osmělila se natolik, že se uvolila jednoho z přítomných políbit. Byl jím William Volchman, který hrál důležitou roli v anketě o Moderním spiritismu, uspořádané Londýnskou dialektickou společností. Volchman pozorně sledoval pokus a dospěl k závěru, že Katie a Florence jsou jedna a tatáž osoba. Když se Katie zjevila, vrhl se k ní a zadržel ji pevným stiskem ruky. Vůbec se nerozplynula. Kdosi však zhasl světlo a Katie se podařilo uprchnout. Když opět rozsvítili, nalezli přítomnou slečnu Cookovou svázanou na své židli. Žena byla při podvodu přistižena několikrát.

Comments are closed.