RSS

Helena Petrovna Blavatská

Helena Petrovna Blavatská- narodila se v Jekateřinoslavi roku 1831 ve velmi bohaté a vznešené rodině a po velice bohatém životě zemřela v Londýně roku 1891
- zakladatelka teosofické společnosti, spisovatelka, mystička a okultistka
- celé dětství poslouchala jen samé ruské legendy a pověry, aby na ně zapomněla, svěřili její výchovu anglické guvernantce. Jenže tvrdohlavé a náladové dítě chůvu odradilo a službu opustila. Děvčátko o to více přitahovaly pekelné a pohádkové bytosti
- po svém nezdařeném sňatku s generálem Blavatským uprchla společně s jednou ruskou dámou z vlasti a procestovala Egypt, Řecko, některé východoevropské země, rovněž střední Asii, Indii, Afriku a jižní Ameriku. Všude navazovala styky s místními čaroději a kouzelníky, ve střední Asii se zúčastnila seance šamana, který předváděl bilokaci. Po návratu byla zjevně obdařena okultními schopnostmi – např. jasnovidectvím a mediuminitou

- byla však také nadanou klavíristkou, malířkou a polyglotkou – ovládala perfektně několik cizích jazyků
- přijímala učitele, kteří jí ve střední Asii svěřili poslání, aby světu odhalila neuvěřitelné znalosti. Potom odcestovala do New Yorku, aby zde roku 1875 založila Teosofickou společnost.
- od té doby žila a působila ve Spojených státech, Indii a Velké Británii
- roku 1874 se v New Yorku seznámila se spiritistou doktorem H. S. Olcotem. Zapojovala se do spiritistických seancí jako médium. Tvrdila, že je jako médium v kontaktu s tajnými mistry, jimž říkala mahátmové (velké duše). Tito mistři údajně měli tvořit tajné bratrstvo, řídící osudy lidstva a světa. Patřil mezi ně např. Buddha, Laoc´či, Ježíš Kristus
- madam Blavatská, jak byla označována, tvrdila, že jí velcí duchové, s nimiž je v kontaktu, diktují i její díla
- prvním byl v roce 1877 spis Odhalená Ísis, roku 1888 publikovala své největší dílo Tajné učení
- jejími dalšími knihami jsou Hlas ticha (1885) a Klíč k teozofii (1889)
- v současnosti se má za to, že všechna její díla pochází pouze z jejího pera a tajemný mistr existoval pouze v představivosti H. P. Blavatské
- přesto jsou však její knihy mimořádně zajímavé, zejména pak Tajné učení, v němž se Blavatská pokoušela najít styčné body všech náboženství, starověkých učení a filozofií, aby dokázala, že mají všechna jedno univerzální styčné jádro
- během svého života byla několikrát nařčena z podvodů a falšování mediálních fenoménů. Soudní spory se svými kritiky a odpůrci vedla až do konce svého života

Comments are closed.