RSS

Vnímání mimosmyslové

- zdokumentovaná schopnost získávání informací o lidech, událostech nebo předmětech na vzdálených místech a/nebo v čase bez použití klasických smyslů
- jedna z funkcí duchovního těla označovaná v akademické vědecké literatuře jako ESP
- jevy, které jsou zařazeny do tohoto okruhu, jsou dnes někdy označovány jako nemožné, poněvadž jsou v protikladu s popsanými základními fyzikálními zákony

Comments are closed.