RSS

Vize

- medijní jev, který spočívá v registraci pomocí smyslů duchovního těla dojmů (pocitů) týkajících se osob, situace nebo abstraktní skutečnosti, někdy vzdálených pozorovatelů v čase i prostoru
- dochází k němu skutečně v rámci extatických stavů vyvolaných materiálními podněty, pod vlivem hypnózy
- pojmem vize označujeme vidinu či zjevení, obyčejně zachycující záznam nějaké události, podobně jako film promítaný na plátno
- obsahem vize je často nějaké neštěstí, k němuž v budoucnosti teprve dojde
- vize se mohou objevovat jak při normálním, tak i změněném stavu vědomí, někdy k nim také dochází ve snu
- můžeme je chápat jako nahlédnutí do budoucnosti, jako projev jasnozřivosti
- v přeneseném smyslu slova je vize nehmotná představa nějakého projektu, např. architekt má vizi domu, který chce navrhnout, a zakreslí ji v podobě náčrtku či plánku

Comments are closed.