RSS

Aristoteles ze Stageiry

Aristoteles- narozen 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii a zemřel 322 př. n. l. v Chalkidě
- filosof
- podobně jako Platón, popisuje duši jako základní esenci jsoucna, avšak popírá, že by duše měla samostatnou existenci, která pouze spočívá v těle
- duše coby činnost těla nemůže být nesmrtelná. Přesněji, duše je prvním hybatelem živého těla
- Aristotelovy názory o duši nalezneme především v Etice Nikomachově

Comments are closed.