RSS

Typtologie

- z řeckého tipto – klepu + logos – slovo, řeč
- komunikace duchů pomocí klepání
- jedna z nejprimitivnějších forem předávání zpráv
- v případě, kdy se jedná o formu umožňující zaznamenání výrazů a vět, hovoříme o typtologii alfabetické
- podle druhu klepání se rozlišují typtologie: pohybu (klepající předmět se zvedá a padá např. noha stolu) a intimní nebo pasivní (zvuk vychází z nitra nehybného předmětu)

Comments are closed.