RSS

Transkomunikace

- z latinského trans – za + communicatio – spojení, rozhovor
- populární popis navazování kontaktu s bytostmi z nehmotné sféry – dnes používané jako:
* transkomunikace instrumentální (T.C.I.) – kontakt s využitím moderní elektronické aparatury a jiných materiálních předmětů
* transkomunikace medijní (T.C.M.) – kontakt prostřednictvím (za spoluúčasti) člověka s medijními schopnostmi

Comments are closed.