RSS

Trans

- z latinského trans – za
- stav organismu média připomínající lehký spánek, charakteristický sníženým vědomím, menším kontaktem s hmotným světem a menší citlivostí na materiální impulsy
- lze ho dosáhnout pomocí hypnózy, jako fyzikální jev vyvolaný duchy v průběhu spiritistické seance nebo mimo ni
- v lehkém transu médium kontroluje okolí a může provádět činnosti podle své vůle
- v hlubokém transu nejčastěji médium nepanuje nad svým hmotným tělem a je odkázáno výlučně na experimentátory a svého opatrovníka, který je v kontaktu s jinými duchy
- viz médium, opatrovník média

Comments are closed.