RSS

Cornelius Agrippa z Nettelsheimu

Cornelius Agrippa - narozen roku 1486 – zemřel roku 1535
- vtipný filozof, právník, lékař, teolog a diplomat
- prováděl experimenty s nehmotnou sférou
- Arkánum (tajemství) vědění prohluboval od nejmladších let v Kolonii, ve studiích pokračoval v Paříži, kde společně se dvěma Francouzi založil dokonce vědeckou společnost, která značně ovlivňovala vědce na území Německa, Itálie a Anglie
- povzbuzován opatem Thristemiusem ze Spenheimu zpracoval obšírné dílo nazvané Occulta Philosophia (Tajemné vědění), ve kterém dokazoval, že duch přebývající v člověku je původcem všech zázraků
- příslušně k atmosféře své doby provedl teoretickou syntézu materiálních jevů s po staletí formovaným filozofickým podkladem. Pronásledovaný církví za svědectví o osobních kontaktech s duchy, zemřel na útěku do Francie v Grenoblu

Comments are closed.