RSS

Teozofie

- slovo teozofie pochází z řeckých výrazů teos = bůh a sofia = moudrost
- teozofie je mystickou filozofií, jejíž některé kořeny můžeme nalézt již v antických mystériích
- předmětem jejího zkoumání je vztah mezi lidstvem a vesmírem, vesmír znamená v teozofickém pojetí boha
- od svého počátku měla teozofická společnost tři cíle:
1) vytvořit univerzální bratrstvo bez ohledu na rasu, náboženství či společenskou třídu
2) studovat starověká náboženství, filozofii a vědu
3) zkoumáním přírodních zákonů odhalovat a rozvíjet božské a psychické síly dřímající v člověku
- teozofickou společnost založila roku 1875 v New Yorku H. P. Blavatská, H. S. Olcott a W.Q. Judge
- cílem teozofie bylo podporovat srovnávací studium filozofie, náboženství a nejrůznějších věd a probádat dosud nevysvětlené přírodní zákony i duchovní síly v člověku
- hlavní sídlo společnosti se v roce 1883 přestěhovalo do indického Adyaru u Madrásu
- teozofie se formovala ve stejné době, kdy si cestu na výsluní vědy razila Darwinova teorie o původu druhů. Jistým způsobem tuto teorii reflektuje i teozofie, která tvrdí, že se lidské pokolení neustále vyvíjí a že člověk od reinkarnace k reinkarnaci postupuje ke stále vyšším stádiím. Konečným stádiem je stupeň Mistra
- teozofií byla ovlivněna mnohá další hnutí, z nichž nejvýznamnější je dosud působící Antropozofická společnost dr. Steinera

Comments are closed.