RSS

Telekineze

- z řeckého tele – daleko + kinesis – pohyb
- medijní jev, který spočívá v tom, že se předměty pohybují, překonávají vzdálenosti, bez viditelné klasické příčiny
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Comments are closed.