RSS

Strašidlo

- jako strašidlo označujeme nadpřirozenou bytost, jejíž zjevení vyvolávalo v lidech hrůzu (strach-strašidlo)
- tato strašidla byla buďto mytologickými bytostmi vzniklými personifikací přírodních jevů (např. hejkal, vodník), nebo bytostmi proměněnými, původně lidskými (vlkodlak, upír) a konečně duchy zemřelých, kteří za svého života spáchali těžký hřích
- první skupina strašidel byla díky své nadpřirozené podstatě nesmrtelná, druhou bylo možno zahubit pomocí určitých magických rituálů (např. upíra bodnutím do srdce naostřeným kůlem) a třetí mohla být za určitých podmínek vysvobozena, čímž dosáhla jejich duše klidu a nadále již nestrašila. K vysvobození stačilo obyčejně jen křesťanské požehnání nebo modlitba, jen v případě obzvlášť zavrženíhodných hříšníků byl proces vykoupení složitější. Někteří dokonce nemohli být vysvobozeni vůbec

Comments are closed.