RSS

Stereotyt

- z řeckého stereos – trvalý
- soubor vlastností přízraků, jichž se lze dotýkat, umožňující zkoumat jejich povahu pomocí metod a vědeckých přístrojů

Comments are closed.