RSS

Spiritualismus

- z latinského spiritualis – duchovní
- filozofický názor hlásající existenci nehmotné duše, předpokládající přetrvání intelektu po smrti
- duch je zde nezničitelným prvkem, nezávislým na hmotě a celý tělesný svět je pouze jeho projevem
- spiritualismus tvoří podstatu náboženství

Comments are closed.