RSS

Spiritistický stolek

- používá se během seancí, při nichž není přítomno žádné předem určené médium
- spiritisté se posadí do kruhu okolo stolu a položí ruce na jeho desku tak, aby se každý z obou stran dotýkal svého souseda. Po chvíli koncentrace se stolek může – resp. měl by – začít pohybovat a klepáním ohlašovat přítomnost ducha. Stolek se však obvykle pohybuje díky neuvědomělým svalovým stahům přítomných a poselství tak nepřichází z onoho světa, nýbrž z nevědomí přítomných

Comments are closed.