RSS

Somnambulismus

- z latinského somnus – spánek + ambulare – procházet se
- stav emancipace duše kompletnější než v případě spánku
- je charakteristický větší aktivizací schopnosti duše, její možnosti percepce, řízení tělem, přesněji než ve skutečnosti nebo ve spánku
- rozlišujeme somnambulismus přirozený (spontánní, vzniká bez vnějších faktorů) a magnetický nebo umělý (vyvolaný hypnózou nebo vlivem materiálního charakteru)

Comments are closed.