RSS

Sematologie

- z řeckého sema – znak + logos – slovo, řeč
- komunikace duchů pomocí pohybu bezvládných těl

Comments are closed.