RSS

Seance

- z francouzského seance – posezení
- setkání charakteru vědeckého experimentu, v jehož průběhu při zachování stálých pravidel a prostředků dochází pomocí médií k navázání bližšího kontaktu s nehmotným světem
- v závislosti na programu výzkumné skupiny slouží seance k získávání komunikátů od duchů, shromažďování materiálů pro výzkum fyzikálních jevů nebo poskytování pomoci trpícím
- během seance se skupina lidí shromáždí v zatemnělé místnosti, posadí se do kruhu kolem stolu, drží se za ruce a pokoušejí se svou energií a koncentrací pomoci přítomnému médiu, aby mohlo vyvolat ducha zemřelého nebo astrální bytost a získat od ní požadované informace

Comments are closed.