RSS

Retrokognice

- z latinského retro – zpět + cognitio – hledání
- medijní jev spočívající v jasnovidnění minulých událostí
- viz jasnovidnění

Comments are closed.