RSS

Psychotronika

- novější název pro parapsychologii
- interdisciplinární věda zkoumající interakce, ke kterým dochází mezi živými organismy a prostředím, které je obklopuje (vnitřním i vnějším) a energetické informační manifestace těchto interakcí, které umožňují jejich objektivizaci a poznání těch vlastností člověka, jež dosud nebyly verifikovány, což umožňuje hlouběji pochopit organickou materii a obklopující svět – definice Mezinárodní společnosti pro psychotronický výzkum
- termín “psychotronika” byl převzat z francouzského časopisu Toule la Radio, Eelectronigue-BF-Television č.192 z ledna 1955, v němž se objevuje článek nadepsaný “Psychotronique?”. Doporučovalo se v něm doplnit technický slovník tímto novým výrazem, který navrhl Francouz Ferdinand Clerg
- termín PSYCHOTRONIKA, vyjadřující jednotu psychického a energetického, se rychle rozšířil a byl přijat i u nás. Zvláštní přírodní jevy projevující se mimořádnými schopnostmi lidské psychiky spadající do psychotroniky nazýváme psychotronické jevy
- viz metapsychika, parapsychologie

Comments are closed.