RSS

Psychofotografie

- z řeckého psyche – duše + photos – světlo + grapho – píšu
- medijní jev spočívající ve fotografování myšlenek média nebo jiných osob přítomných při experimentu
- někdy je to chybně ztotožňováno s transcendentální fotografií

Comments are closed.