RSS

Psaní intuitivní

- medijní jev spočívající v předávání komunikátu duchem písemně nebo kresbou, za použití části těla a slovní zásoby média, které je si zcela nebo částečně vědomo obsahu sdělení
- duchem vysílaná idea komunikátu je uzpůsobena médiu a díky němu získává závěrečnou podobu
- jednou z variant jevu je intuitivní kresba

Comments are closed.